Combined Shape

Fredsakademin

Vilka är de fredliga alternativen för att skapa en säkrare värld? Det är något vi måste prata mer om, särskilt i en tid då den säkerhetspolitiska debatten domineras av begrepp som militär upprustning.

I Sverige har riksdagen beslutat om den största höjningen av försvarsanslagen sedan 1950-talet. Sedan 2017 är värnplikten återaktiverad och antalet unga som genomgår värnplikt ska flerdubblas under de kommande åren. Inget riksdagsparti jobbar längre aktivt för nedrustning och minskade spänningar. När militära lösningar, som att rusta upp försvaret, prioriteras behövs röster och krafter som lyfter de fredliga alternativen och ett säkerhetsperspektiv som utgår från människors trygghet och rättigheter - Fredsakademin är det fredliga alternativet.

Kontakta ossfredsakademinS TEAM

Bli MedlemStötta FREDSarbetet

Genom möten, utbyten och samverkan mellan gymnasieelever, universitetsstudenter, fredsforskare och civilsamhällesorganisationer är Fredsakademin en arena där ungas röster får ta plats i fredsarbetet. Här finns verktyg för att arbeta med frågor som rör fred, säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter och möjligheter att lära sig mer om fred, ledarskap, ickevåld och påverkansarbete. Här finns också utrymme att reflektera över vilka alternativ som finns för att bidra till en säkrare värld och som en del av Fredsakademin är du med och skapar en plattform för förändring.

Fredsakademin möjliggörs med stöd av Allmänna Arvsfonden.