Combined Shape

Fredsakademin

Vilka är de fredliga alternativen för att skapa en säkrare värld? Det är något vi måste prata mer om, särskilt i en tid då den säkerhetspolitiska debatten domineras av begrepp som militär upprustning.

I Sverige har riksdagen beslutat om den största höjningen av försvarsanslagen sedan 1950-talet. Sedan 2017 är värnplikten återaktiverad och antalet unga som genomgår värnplikt ska flerdubblas under de kommande åren. Inget riksdagsparti jobbar längre aktivt för nedrustning och minskade spänningar. När militära "lösningar", som att rusta upp försvaret, prioriteras behövs röster och krafter som lyfter de fredliga alternativen, och ett säkerhetsperspektiv som utgår från människors trygghet och rättigheter - Fredsakademin är det fredliga alternativet.

Bli Medlem Stötta FREDSarbetet

Genom möten, utbyten och samverkan mellan gymnasieelever, universitetsstudenter, fredsforskare och civilsamhällesorganisationer är Fredsakademin en arena där ungas röster får ta plats i fredsarbetet. Här finns verktyg för att arbeta med frågor som rör fred, säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter och möjligheter att lära sig mer om fred, ledarskap, ickevåld och påverkansarbete. Här finns också utrymme att reflektera över vilka alternativ som finns för att bidra till en säkrare värld och som en del av Fredsakademin är du med och skapar en plattform för förändring.

Kontakta oss fredsakademinS TEAM

DEL AV SVENSKA FREDS

Fredsakademin är en del av Svenska Freds som är en förening för människor som är övertygade om att konflikter kan lösas utan våld och med fredliga medel. Vi verkar för hållbar fred i världen med mänsklig säkerhet som utgångspunkt och har varit en motvikt till väpnade konflikter och militär upprustning ända sedan vi grundades 1883. Vi är också Sveriges största, och världens äldsta ännu aktiva, fredsförening. Genom att bli medlem i Svenska Freds stöttar du Fredsakademin och blir en aktiv del av vårt arbete för hållbar fred i världen.

Fredsakademin möjliggörs med stöd av Allmänna Arvsfonden.

Bli Medlem

När du blir medlem i Svenska Freds blir du en aktiv del i vårt arbete för hållbar fred i världen!

Läs mer om oss & vad ett medlemsskap innebär