Combined Shape
decorative image

Värnplikten

Har du fått hem ett brev från Plikt- och prövningsverket där du uppmanas fylla i uppgifter om dig själv? Det beror på att du det år du fyller 18 kan kallas till mönstring för militär grundutbildning enligt lagen om allmän värnplikt, en del av totalförsvarsplikten.

VAD ÄR VÄRNPLIKT?

Värnplikten är en del av totalförsvarsplikten, vilket betyder att det är något som du, enligt lag, måste göra om du blir tillsagd.

2017 bestämde regeringen att aktivera värnplikten i Sverige igen, innan dess hade den varit pausad i sju år. Den återaktiverade värnplikten betyder alltså att du måste delta i att förbereda Sverige för krig, om du blir tillsagd av staten att göra det. Har du frågor om brevet, mönstringen eller processen? Eller undrar du om det finns möjlighet att tjänstgöra utan vapen? Vi reder ut vad som gäller.

 Fredspodden #6 - Värnplikt

 Så ansöker du om vapenfri tjänst

 Så många gör värnplikt varje år

8500

Senast 2025 ska 8 500 unga kallas till värnplikt

Frågor och svar

Jag har fått brevet

Du har fått brevet för att du fyller 18 år i år och är en av dem som kan kallas till mönstring. Plikt- och prövningsverket som skickat brevet vill få in information om dig, det kallas för mönstringsunderlag och du måste svara på ungefär 60 frågor om dig själv. Om du inte vill mönstra eller göra värnplikt skriver du det i formuläret. Om du inte skickar in formuläret kan du få betala vite, ett slags böter. 

Jag har inte fått brevet, varför då?

Att du inte fått brevet kan bero på att du inte är svensk medborgare eller att du har en funktionsnedsättning eller sjukdom som Plikt- och prövningsverket känner till. Om du vill få en förklaring om varför du inte fått brevet kan du ringa eller skriva till dem. I Fredsakademin är alla välkomna, oavsett funktionsnedsättning eller inte. Läs mer om hur du kan engagera dig här.

Jag vill inte göra värnplikt, hur slipper jag?

Om du inte vill göra värnplikt är det bästa att skriva det redan när du får brevet från Plikt- och prövningsverket. Om du kallas till mönstring ändå behöver du säga det igen när du mönstrar. Om det går så långt att du väljs ut för att göra värnplikt och kanske till och med hinner börja är det svårt att hoppa av. Läs mer om hur du gör då under "Jag vill hoppa av". 

Måste jag mönstra?

Om du kallas till mönstring måste du gå dit, annars kan du få en sorts böter som kallas vite. Om du inte vill göra värnplikt ska du säga till när du blir intervjuad när du mönstrar.

Vad händer på mönstringen?

På mönstringen får du göra flera olika prov, såsom exempelvis ett skriftligt prov, syn-, hörsel- och styrketest och en intervju med en psykolog. Efteråt går Plikt- och prövningsverket igenom resultaten och ger dig besked om du valts ut att göra värnplikt, vad du ska utbildas till och när du ska påbörja din värnplikt. Om du inte vill göra värnplikt ska du säga det under intervjun med psykologen.

Jag vill hoppa av värnplikten

Om du påbörjat värnplikt men insett att du inte vill använda vapen, kan du ansöka om att vara vapenfri. Om du får ansökan beviljad behöver du inte göra värnplikt med väpnat inslag. Om du hoppar av värnplikten helt och hållet eller utan att ha fått tillåtelse kallas det för totalvägran. Du kan straffas för det, antingen med böter eller med fängelse. Svenska Freds har en fond som heter Kampfonden som stöttar totalvägrare och vapenvägrare. Läs mer om Kampfonden här. Du kan också få stöd och råd av oss genom att kontakta fredsakademin@svenskafreds.se

Jag vill inte bära vapen

Om du kallas till mönstring för värnplikt men inte vill använda vapen, kan du ansöka om vapenfri tjänst på Plikt- och prövningsverkets hemsida. För att du ska beviljas vapenfri tjänst behöver du förklara att du har en ”allvarlig personlig övertygelse”. För att din personliga övertygelse ska räknas som “allvarlig” behöver du förklara att du aldrig kan tänka dig att använda vapen mot någon, inte ens som självförsvar eller för att skydda någon annan. Läs mer om hur du ansöker om vapenfri tjänst här.

Om du vägrar att använda vapen utan att ha fått tillåtelse kallas det för vapenvägran. Du kan straffas för det, antingen med böter eller med fängelse. Svenska Freds har en fond som heter Kampfonden som stöttar totalvägrare och vapenvägrare. Läs mer om Kampfonden här.

Jag ska göra värnplikt

Värnplikt är en militär grundutbildning som utgår från ett perspektiv som bygger på militära lösningar. Det mest effektiva sättet att stoppa en väpnad konflikt är dock att göra allt som går för att förhindra att den alls bryter ut. Det är därför viktigt att prioritera diplomati, medlingsinsatser och försoningsarbete. Hållbar fred skapas bäst genom att underhålla och investera i goda relationer.

Som fredscoach kan du sprida detta budskap vidare. Ju fler vi är som förespråkar ett fredligt klimat desto mindre risk att krig bryter ut. Som komplement till värnplikten får du genom vår ledarskapsutbildning ökad förståelse kring hur dessa perspektiv kan komplettera fredsbevarande militära insatser och underlätta hanteringen av våldsamma situationer.

Jag behöver hjälp

Svenska Freds erbjuder stöd till dig som tror på fredlig konflikthantering och som vägrar att delta i det militära systemet. Om du behöver ytterligare stöd kan du alltid kontakta oss på fredsakademin@svenskafreds.se

Skulle du straffas för din vapenvägran finns det möjlighet att söka pengar från Kampfonden för frigörelse från militarismen.

Jag vill göra något, men inte inom Försvarsmakten

Genom Fredsakademin kan du engagera dig på flera sätt. Du kan bland annat gå vår ledarskapsutbildning och bli fredscoach, delta i redaktionen för Fredspodden eller fredstidningen PAX, gå med i någon av våra lokalföreningar eller engagera dig tillsammans med andra och starta en fredsgrupp.

Besök gärna vår sida kom igång för att få tips på hur du kan engagera dig eller kontakta oss så kan vi hjälpa dig att komma igång.

 Titta på videon där Nadia träffar fredscoacherna Karin och Vendela för att prata om värnplikten

Jag vill engagera mig

Vad kul att du är peppad på att bli en del av Fredsakademin! Besök gärna vår sida kom igång för att få tips på hur du kan engagera dig eller kontakta oss så kan vi hjälpa dig att komma igång.

Gå Snabbkurs i fred

Vill du bidra till en fredligare värld utan våld? Då ska du gå Fredsakademins Snabbkurs i fred där du får lära dig mer om just det.

I kursen får du lära dig mer om fred, säkerhet och värnplikten. Du får dessutom verktyg för hur du kan vara en viktig del i arbetet för en fredligare värld. Läs mer om kursen och hitta till den här!

Bli Medlem

När du blir medlem i Svenska Freds blir du en aktiv del i vårt arbete för hållbar fred i världen!

Läs mer om oss & vad ett medlemsskap innebär