Combined Shape

27 unga

27 unga bidrog till PAX under 2023

I samarbete med Fredsakademin är unga med i redaktionen för PAX som ges ut fyra gånger om året. Genom att ingå i redaktionen får du vara med på redaktionsmöten där vi diskuterar teman och innehåll till kommande nummer av Pax, bistå med research, skriva artiklar, genomföra intervjuer, dela egna erfarenheter eller göra mindre reportage. Alla som ingår i redaktionen får stöttning av oss och en inblick i hur processen för att skapa en tidning går till.

Fredstidningen PAX är Svenska Freds medlemstidning och har kommit ut sedan 1972. Genom årens lopp har PAX bytt utseende och form flera gånger men kärnan har varit densamma hela tiden – att på olika sätt belysa frågan om hållbar fred och nedrustning, och berätta om medlemsrörelsen Svenska Freds.

 VILL DU SKRIVA FÖR PAX?

 Läs mer om PAX på svenskafreds.se

decorative image

FREDSAKADEMINS BIDRAG TILL PAX 2023

Läs artikeln Pax nr 4: Fredscoacher har ordet

Läs artikeln Pax nr 4: FREDSAKADEMINS VIDAREUTBILDNING: Mänskligheten är inte helt förlorad än

Läs artikeln Pax nr 4: jag ÄR orolig för att det ska bli krig i sverige

Läs artikeln PAX NR 4: Natoprocessen påverkar sveriges demokrati

Läs artikeln PAX NR 3: oLIVIA HAR ORDET

Läs artikeln PAX NR 3: VI BEHÖVER LYSSNA PÅ DEM SOM DRABBAS AV GÄNGVÅLDET

Läs artikeln PAX NR 3: MÖT SHAIMA 19 ÅR MED 75 ÅRS ERFARENHET AV OCKUPATION

Läs artikeln PAX NR 2: från märsta till hiroshima - möt fredscoachen emma!

Läs artikeln PAX NR 2: FREDSAKADEMINs inspirationshelg och svenska freds 140-årsfirande

Läs artikeln PAX NR 2: FREDSAKADEMIN STÄRKER UNGAS DELAKTIGHET I FREDSARBETET

Läs artikeln PAX NR 1: PÅ GÅNG I FREDSAKADEMIN

Läs artikeln PAX NR 1: DEMOKRATISK TILLBAKAGÅNG I SVERIGE?

Läs artikeln pAX NR 1: HUR KAN VÄRNPLIKTIGA PÅVERKAS AV ETT SVENSKT NATOMEDLEMSKAP?

Läs artikeln HALLÅ DÄR, JOAKIM!

FREDSAKADEMINS BIDRAG TILL PAX 2022

Läs artikeln PAX NR 4: På gång i Fredsakademin

Läs artikeln HUR KAN VI ENGAGERA FLER UNGA I NEDRUSTNINGSARBETET?

Läs artikeln RÄTTEN TILL VAPENFRI TJÄNST: EN HISTORISK KAMP SOM FORTSÄTTER

Läs artikeln FÖLJ MED IN I KLASSRUMMET!

Läs artikeln PAX NR 3: På gång i Fredsakademin

Läs artikeln SVENSKA FREDS PÅ FRIHAMNSDAGARNA

Läs artikeln DRÖMMEN OM EN HÅLLBAR VÄRLD - FREDSAKADEMIN PÅ SCOUTERNAS JAMBOREE22

Läs artikeln VÄRNPLIKTENS ROLL I SAMHÄLLET

Läs artikeln PAX NR 2: På gång i Fredsakademin

Läs artikeln FREDSAKADEMINS INSPIRATIONSHELG OCH SVENSKA FREDS 139-ÅRS KONGRESS

Läs artikeln SVENSKA FREDS PÅ JÄRVAVECKAN

Läs artikeln VÄRNPLIKTEN: "PLÖTSLIGT VAR ALLT SÅ VERKLIGT"

Läs artikeln PAX NR 1: På gång i Fredsakademin

Läs artikeln Svenska Freds på MR-dagarna

Läs artikeln Strävan efter Stallone - militära maskulinitetsnormer

Läs artikeln Mördarrobotar försvårar efterlevnaden av folkrätten

Bli Medlem

När du blir medlem i Svenska Freds blir du en aktiv del i vårt arbete för hållbar fred i världen!

Läs mer om oss & vad ett medlemsskap innebär