Combined Shape

16 unga

16 unga bidrog till PAX-artiklar under 2022

I samarbete med Fredsakademin är unga med i redaktionen för PAX som ges ut fyra gånger om året. Genom att ingå i redaktionen får du vara med på redaktionsmöten där vi diskuterar teman och innehåll till kommande nummer av Pax, bistå med research, skriva artiklar, genomföra intervjuer, dela egna erfarenheter eller göra mindre reportage. Du väljer själv när du kan bidra och kan när som helst gå ur redaktionen. Alla som ingår i redaktionen får stöttning av oss och en inblick i hur processen för att skapa en tidning går till. Du får också chans att knyta kontakter med personal på Svenska Freds kansli.

Fredstidningen PAX är Svenska Freds medlemstidning och har kommit ut sedan 1972. Genom årens lopp har PAX bytt utseende och form flera gånger men kärnan har varit densamma hela tiden – att på olika sätt belysa frågan om hållbar fred och nedrustning, och berätta om medlemsrörelsen Svenska Freds.

 VILL DU SKRIVA FÖR PAX?

 Läs mer om PAX på svenskafreds.se

decorative image

Bli Medlem

När du blir medlem i Svenska Freds blir du en aktiv del i vårt arbete för hållbar fred i världen!

Läs mer om oss & vad ett medlemsskap innebär