Combined Shape
decorative image

PAX 2024 NR 1

ANALYS: KRIGSBROTT MOT CIVILA ÄR INTE SJÄLVFÖRSVAR

I skrivande stund har Gazas civilbefolkning tvingats genomleva drygt fyra månader av dagliga massiva och urskillingslösa israeliska bombningar. Flera FN-experter larmade tidigt om risken för ett folkmord av palestinier i Gaza och Internationella domstolen i Haag uppmanade i januari Israel att göra allt i sin makt för att förhindra ett folkmord. Sedan dess har den israeliska militären fortsatt att begå övergrepp mot civila i ett extremt tätbefolkat Gaza. 

Folkrätten reglerar skyldigheter och rättigheter för stater både i tider av fred och krig, och fastställer staters rätt till självförsvar. Den humanitära rätten, eller krigets lagar, gäller i krig och baseras på grundläggande principer som distinktion, proportionalitet, försiktighet och förbud mot att orsaka onödigt lidande. Rätten till självförsvar måste förhålla sig till krigets lagar och aspekter som nödvändighet och proportionalitet. Kortfattat innebär det att självförsvar ska  stå i proportion till och anses nödvändigt i förhållande till dess konsekvenser, inte minst när det handlar om det civila lidandet. Detta ska gälla under hela den tid som självförsvar utövas. 

En av de grundläggande principerna inom folkrätten är att civila alltid bör skyddas. Israel har upprepade gånger attackerat flyktingläger och sjukhus, där människor sökt vård och tagit skydd. Samtidigt pågår en total belägring av Gaza och humanitär hjälp med det allra mest basala, såsom mat, vatten och medicin, kommer inte in i den utsträckning som behövs. Gazas civilbefolkning, som uppgår till drygt två miljoner människor, varav hälften är barn, riskerar idag att drabbas av svält och infektionssjukdomar. 

Människorättsorganisationer som Human Rights Watch (HRW) menar att Israel bryter mot internationell rätt genom bland annat urskillningslösa bombningar. Organisationen varnar även för att länder riskerar att bidra till krigsbrott i Gaza genom att fortsätta förse Israel med vapen. Dödstalen bland journalister, FN-anställda och sjukvårdspersonal i Gaza har varit högre än under något annat krig, vilket talar för att den internationella rätten inte efterlevs av Israel. 

Över en miljon palestinier i Gaza har fördrivitss till Rafah, en trång yta nära den egyptiska gränsen, som fram tills nu ansetts vara säker. I skrivande stund har även Rafah blivit utsatt för israeliska attacker där flertalet civila dött. Närmare 30 000 människor i Gaza har dödats av israelisk militär på fyra månader, över en tredjedel av dessa är barn. Det finns stora och allvarliga tecken som pekar på att Israels rätt till självförsvar går utöver både proportionalitet och nödvändighet. Attacker mot sjukhus, mot civila eller även mot militära mål där civila offer inte står i proportion till den militära nytta som eftersträvas är krigsförbrytelser. Omvärlden är skyldig att agera skyndsamt för att skydda civila och för att förhindra folkmord.

Bild: Muren som omger Bethlehem, Västbanken, skildrar den israeliska ockupationen.

Bild på Manar Khudur

Skribent:

Manar Khudur

Manar gick Fredsakademin våren 2022 och har praktiserat på nedrustningsenheten på Sveriges FN-representation i Geneve. Manar arbetar idag som utredare. 

Bli Medlem

När du blir medlem i Svenska Freds blir du en aktiv del i vårt arbete för hållbar fred i världen!

Läs mer om oss & vad ett medlemsskap innebär