Combined Shape
decorative image

PAX 2024 NR 1

KRÖNIKA: KRÄVS DET ATT BÄRA VAPEN I HAND FÖR ATT VARA EN GOD MEDBORGARE?

Aldrig tidigare har definitionen av ett medborgarskap omtolkats så drastiskt som vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen när statsminister Ulf Kristersson talade: “Ytterst handlar det om att med vapen i hand - och med livet som insats – försvara Sverige, våra värderingar och vårt sätt att leva”.  Mina första tankar var om det skett någon lagändring, för inte innebär väl ett svenskt medborgarskap att offra sitt liv i syfte att ta någon annans? Och vad säger uttalandet om vem som är att betrakta som en god medborgare eller värdig ett svenskt medborgarskap överhuvudtaget?

Statsministerns tal måste ses mot en politisk bakgrund, en med ekonomiska intressen och kopplingar till ökad militarisering och försvarsvilja. Här spelar förstås Natointrädet en stor roll: den svenska vapenindustrin får nu tillgång till nya marknader och gamla öppnas upp som i fallet med Turkiet. Natomedlemskapet ökar risken för att Sverige dras in i väpnade konflikter och kräver värnpliktiga som är beredda att ställa upp. Mina tankar går också direkt till USA, där medborgarskapet starkt förknippas med rätten att bära vapen, i enlighet med konstitutionens andra tillägg. Det är därför inte förvånande att vapenindustrin i USA, som har en hög försäljning av handeldvapen, också åtnjuter en stark samhällelig förankring i USA. Jag tror inte att folkhemsidealet “villa, volvo och vovve” får tillägget “vapen” efter statsministerns tal. Men när den goda medborgaren definieras som vapenbärande och krigslysten, är det svårt för tankarna att inte vandra dit.

Synen på vem som är en god medborgare syns inte bara i talet på Folk och Försvar utan även i regeringens övriga politik: angiverilagar, visitationszoner och ökad militär närvaro. Efter Tidövavtalets påtecknande skulle ett medborgarskap göras villkorligt genom bristande vandel, det vill säga ha en livsstil som anses oförenlig med svenska värderingar, och då utgöra grund för att fråntas medborgarskapet. Samtidigt kom nyheten i december 2023 att Sverige tecknat ett försvarsavtal med USA där amerikanska soldater får befinna sig på militärbaser här i Sverige och lagföras enligt amerikanska lagar. Alltså; där svenska lagar tidigare gällde alla inom rikets gränser kommer amerikanska soldater på svenska militärbaser få inga som helst krav på god vandel. Att den ökade militariseringen av samhället står över medborgarskapet och dessutom påverkar vem som ses som en god medborgare har aldrig varit tydligare.

Svenska medborgare tvingas alltmer att utföra repressiva uppgifter som tidigare var exklusiva polis och militär. Nu ska även lärare, bibliotekarier och sjuksköterskor tvingas att anmäla den som utan giltigt uppehållstillstånd söker vård eller läxhjälp. Med tanke på den ökade polariseringen och militariseringen i Sverige är vapen i hand kanske inte ett förvånande krav. Men istället för att verka för en hållbar fred ämnade statsministerns tal föra ett tydligt budskap: Snart är medborgarskapet villkorat, och livet likaså.

"Nu ska även lärare, bibliotekarier och sjuksköterskor tvingas att anmäla den som utan giltigt uppehållstillstånd söker vård eller läxhjälp."

Bild på Rewing Aldabag

Skribent:

Rewing Aldabag

Rewing gick Fredsakademin våren 2023 och studerar statsvetenskap på Malmö Universitet.

Bli Medlem

När du blir medlem i Svenska Freds blir du en aktiv del i vårt arbete för hållbar fred i världen!

Läs mer om oss & vad ett medlemsskap innebär