Combined Shape

Boka en workshop

Vill du ta upp stora frågor om fred och säkerhet med din klass och visa hur de kan vara en viktig del i arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter med fredliga medel? Vi hjälper dig!

Krig och väpnade konflikter är alltid ett stort misslyckande och innebär förödande konsekvenser för individer och samhällen. Det är därför viktigt att prata om hur vi kan skapa fred och säkerhet och vad vi kan göra för att förhindra att krig bryter ut. Vill du ta upp stora frågor om fred, säkerhet och de fredliga alternativen för att skapa fred och säkerhet med din gymnasieklass? Boka en kostnadsfri workshop med Fredsakademin här så hjälper vi dig!

I en tid där samhällsdebatten blivit allt mer militariserad med besked om ökade försvarsanslag och på sikt fler värnpliktiga är det nödvändigt att lyfta de fredliga alternativen. Värnplikten och försvaret utgår från en säkerhetssyn som bygger på militära lösningar, vilket gör att unga riskerar att endast få en snäv säkerhetssyn presenterad för sig, och gå miste om en bredd av fredliga lösningar och alternativ i säkerhetsarbetet. För att förebygga krig, skapa hållbar fred samt för att kunna möta framtidens stora utmaningar som pandemier, klimatförändringar och sociala orättvisor som inte kan mötas med militära medel, behöver vi utgå från ett bredare säkerhetsperspektiv. Fredsakademin erbjuder interaktiva workshops för gymnasieelever som vidgar perspektiven på fred och säkerhet. Workshopen ger också unga verktyg i hur de kan bidra till förändring och stärka demokratin och mänskliga rättigheter. 

Genom Fredsakademin vill vi att unga ska känna sig stärkta i att alla behövs i fredsarbetet och att det finns fler och andra sätt att engagera sig för fred och säkerhet än de militära alternativen. Under våra workshops inspireras därför eleverna till att reflektera kring vad fred och säkerhet betyder för dem själva som individer och på ett mer globalt plan. Workshopen går i linje med läroplanen för gymnasiet och vi använder demokratiska metoder för att ge alla elever utrymme att reflektera och delta i diskussioner. Våra workshops har ett inkluderande samtalsklimat där diskussionerna inkluderar en bredd perspektiv och präglas av kritiskt tänkande. Om du väljer att boka in en workshop med oss kommer någon av våra fredscoacher, som är utbildade workshopledare, till din klass och håller en interaktiv och engagerande workshop med eleverna. Vi erbjuder också digitala workshops. 

Vill du ta upp stora frågor om fred och säkerhet med din klass? Boka en kostnadsfri workshop med våra fredscoacher här!

För att förebygga krig och skapa hållbar fred behöver vi utgå från ett bredare säkerhetsperspektiv

Boka workshop

Låt dina elever gå Snabbkurs i fred!

Fredsakademins Snabbkurs i fred är en digital utbildning om fred och säkerhet för unga i gymnasieålder som du kan använda i din klass!

Under den senaste tidens säkerhetspolitiska utveckling och kriget i Ukraina har det varit ännu viktigare att prata med unga om fred och säkerhet, något som vi märkt i kontakten med unga människor, värnpliktiga och under skolbesök.

Med Snabbkurs i fred vill vi bredda synen på fred och säkerhet och stärka känslan hos den som gör kursen att alla kan bidra i arbetet för en säkrare värld. Snabbkurs i fred kan användas inför att Fredsakademin ska komma och hålla en workshop eller som fördjupning efteråt. Läs mer om kursen här!

decorative imageFoto: Pernilla Sjöholm

Bli Medlem

När du blir medlem i Svenska Freds blir du en aktiv del i vårt arbete för hållbar fred i världen!

Läs mer om oss & vad ett medlemsskap innebär