Combined Shape

Boka en workshop

Vill du ta upp stora frågor om fred och säkerhet med din klass och visa hur de kan vara en viktig del i arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter med fredliga medel? Vi hjälper dig!

Visste du att brevet som skickas ut till ca 100 000 unga varje år av Plikt- och Prövningsverket och Försvarsmaktens marknadsföring för att locka rekryter till militär grundutbildning kan vara det första perspektivet unga får i säkerhetsfrågan? Vi hjälper dig att ta upp stora frågor om fred och säkerhet med din klass och visa hur de kan vara en viktig del i arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter med fredliga medel.

Framtidens stora utmaningar som pandemier, klimatförändringar och sociala orättvisor kan inte mötas med militära medel. Ungdomsbarometerns undersökning från 2021 visar också att de viktigaste samhällsfrågorna enligt unga i åldrarna 15-24  inte är militära frågor. 2020 var sjukvård, klimatförändringar och jämställdhet mellan könen de viktigaste frågorna enligt unga. Trots det planerar regeringen i budgeten för 2021 att lägga fyra gånger så mycket på försvar som den totala miljöbudgeten.  Sedan 2017 berörs också Sveriges unga av den återaktiverade värnplikten.

Värnplikten innebär att svenska medborgare är skyldiga att lämna uppgifter till mönstringsunderlaget det år de fyller 18. De är också skyldiga att genomgå mönstring och göra militär grundutbildning om de kallas till det. Det kan finnas många tankar och känslor kopplade till värnplikten, och alla unga får inte brevet med mönstringsunderlaget från Plikt- och prövningsverket. Unga utan svenskt medborgarskap eller med funktionsvariationer är exkluderade från att få brevet, vilket gör att det finns en risk att en grupp unga känner sig exkluderade från att få bidra i säkerhetsarbetet. 

Den återaktiverade värnplikten motiverades bland annat med att det saknades frivilliga rekryter och att det behövs ett stärkt försvar i och med en ökad oro i omvärlden. Värnplikten och försvaret utgår från en säkerhetssyn som bygger på militära lösningar, vilket gör att unga riskerar att endast få en snäv säkerhetssyn presenterad för sig, och gå miste om en bredd av fredliga lösningar och alternativ i säkerhetsarbetet.

Vi hjälper dig genom att erbjuda interaktiva workshops och läromaterial som vidgar perspektivet på säkerhet och stärker känslan hos unga att det finns många sätt att bidra i arbetet för en fredligare och säkrare värld. Materialet och workshopsen ger också unga verktyg i hur de kan bidra till förändring och stärka demokratin och mänskliga rättigheter. Du kan alltså välja om du vill boka in en workshop så kommer vi eller någon av våra fredscoacher, utbildade workshopledare, till din klass eller så kan du använda dig av vårt lektionsmaterial och få hjälp med att lyfta ämnen som rör fred, säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter.

Genom Fredsakademin vill vi att unga ska känna sig stärkta i att alla behövs i fredsarbetet och att det finns fler och andra sätt att engagera sig för fred och säkerhet än just de militära alternativen. Under våra workshops inspireras därför eleverna till att reflektera kring vad fred och säkerhet betyder för dem själva som individer och på ett mer globalt plan. Workshopsen är kostnadsfria och går i linje med läroplanen för gymnasiet och vi använder demokratiska metoder för att ge alla elever utrymme att reflektera och delta i diskussioner. Våra workshops har ett inkluderande samtalsklimat där diskussionerna inkluderar en bredd av perspektiv och präglas av kritiskt tänkande.

Kontakta ossFå tillgång till materialet

De viktigaste samhällsfrågorna enligt unga i åldrarna 15-24  är inte militära frågor

Boka workshop

Bli Medlem

När du blir medlem i Svenska Freds blir du en aktiv del i vårt arbete för hållbar fred i världen!

Läs mer om oss & vad ett medlemsskap innebär