Combined Shape
decorative image

Boka workshop för din gymnasieklass

Är du gymnasielärare och vill ta upp stora frågor om fred och säkerhet med din klass? Boka en kostnadsfri workshop med Fredsakademin så hjälper vi dig!

WORKSHOP I HÅLLBAR FRED OCH SÄKERHET

Fredsakademin erbjuder kostnadsfria, interaktiva workshops för gymnasieskolor som breddar synen på fred och säkerhet. Genom samtal och övningar får eleverna reflektera kring och diskutera olika perspektiv på fred och säkerhet, vilka verktyg det finns för att skapa hållbar fred och vad vi kan göra för att förhindra att krig bryter ut.

Genom Fredsakademin vill vi att unga ska känna sig stärkta i att alla behövs i fredsarbetet och att det finns fler och andra sätt att engagera sig för fred och säkerhet än de militära alternativen. För att förebygga krig, skapa hållbar fred samt kunna möta globala utmaningar som pandemier, klimatförändringar och sociala orättvisor som inte kan mötas med militära medel, behöver vi utgå från ett bredare säkerhetsperspektiv. Fredsakademins workshops vidgar perspektiven på fred och säkerhet och ger unga verktyg i hur de kan bidra till en fredligare och säkrare värld.

Workshopen går i linje med läroplanen för gymnasiet och har ett inkluderande samtalsklimat där diskussionerna inkluderar en bredd perspektiv och präglas av kritiskt tänkande. Om du väljer att boka in en workshop med oss kommer några av våra utbildade workshopledare till din klass och håller en interaktiv och engagerande workshop med eleverna.

INFORMATION

Workshopen är ca 90 minuter och hålls på svenska. Upplägget kan också skräddarsys efter behov och önskemål. Workshopen är främst riktad till unga, men kan också anpassas till andra målgrupper där deltagarna önskar ökad förståelse för hur fred och säkerhet kan förstås. Workshopen är kostnadsfri för gymnasieskolor och för övriga enligt överenskommelse. Vill du boka eller har du fler frågor? Hör av dig till malin.skalberg@svenskafreds.se eller boka direkt här.

 Boka workshop i hållbar fred och säkerhet

Läs artikeln

Varför är fredsakademins workshops viktiga? Läraren Joakim berättar!

Boka workshop

EFTER WORKSHOPEN KOMMER DELTAGARNA

ha en breddad och fördjupad förståelse för olika perspektiv på fred och säkerhet

ha en inblick i vilka fredliga alternativ det finns för att skapa en tryggare värld

känna sig stärkta i hur alla kan bidra till en fredligare och säkrare värld

KOMPLETTERA WORKSHOPEN MED SNABBKURS I FRED!

Bli Medlem

När du blir medlem i Svenska Freds blir du en aktiv del i vårt arbete för hållbar fred i världen!

Läs mer om oss & vad ett medlemsskap innebär