Combined Shape
decorative image

PAX 2023 NR 4

ANNA HAR ORDET: Män leder världen. När ska det vara över?

ANNA HAR ORDET:

Mitt stora intresse är fred och jämlikhet och det känns som en nål i ögat att de som sitter på de högt uppsatta positionerna fortfarande till majoriteten globalt sett är män. Männen vid makten diskuterar bland annat mina hjärtefrågor, fred och jämlikhet, och ett av problemen är att det är just de som hanterar frågorna. I genomsnitt har kvinnor endast 26,5% av platserna i parlament i världen och hela 90% av alla fredssamtal består av äldre. Kvinnor och unga har alltså fortfarande begränsat utrymme att delta, och jag tänker: har vi inte kommit längre? Hur ska vi nå hållbara lösningar inom fredsarbetet om vi inte tillåter fler perspektiv in i världspolitiken? 

Jag studerar internationell samhällsvetenskap och inom mitt program har vi kontinuerligt ett genusperspektiv. Inom alla kurser förekommer genusperspektivet, eftersom det är en av grundpelarna för att nå jämställdhet. Det krävs ett intersektionellt perspektiv, det vill säga en analysmetod som tar hänsyn till hur flera maktordningar samspelar, för att förstå dagens globaliserade värld.  Att genusperspektivet behövs, det vet vi. Det jag inte förstår, och som är återkommande inom flera sektorer idag, är att det fortfarande inte är implementerat där det behövs som mest. 

Världen är idag en orolig plats med krig på flera platser. Ett starkt fredsarbete är viktigare än på länge, och vårt engagemang är därför som viktigast nu.  Trots att unga i åldrarna 15-24 utgör 16% av världens befolkning och över hälften av världens befolkning är under 30, diskrimineras unga ofta för sin ålder. Men för hållbar fred måste unga, liksom kvinnor, få vara del av processen. För hur kan vi få en korrekt förståelse av en situation om en hel generation är exkluderad? 

FN har lyft att när kvinnor är med vid fredsförhandlingar ökar kvaliteten på fredsavtalen, vilket i sin tur ökar chanserna för en framgångsrik implementering och för en varaktig, hållbar fred. Men som verkligheten ser ut 2023 utgörs endast 33% av fredsavtalen och 39% av chefspositionerna inom FN av kvinnor.  

Vi behöver fortsätta visa att det inte är okej. Vi vet att män styr världen och att det sätter krokben för fredsarbetet. Vi måste därför föra fram att fler synvinklar och perspektiv vid förhandlingsborden bidrar till ett bättre fredsarbete och jämlikhet. Det är avgörande för hållbar fred. Jag, en ung kvinna, och alla andra som brinner för fredsarbetet måste fortsätta kämpa för det vi vet är rätt.

Skribent: Anna Walfridsson

decorative image

"Vi vet att män styr världen och att det sätter krokben för fredsarbetet. Vi måste därför föra fram att fler synvinklar och perspektiv vid förhandlingsborden bidrar till ett bättre fredsarbete och jämlikhet."

 TA DEL AV FLER UNGAS RÖSTER!

Bli Medlem

När du blir medlem i Svenska Freds blir du en aktiv del i vårt arbete för hållbar fred i världen!

Läs mer om oss & vad ett medlemsskap innebär