Combined Shape
decorative image

PAX 4 - Fredscoacher har ordet

Under hösten har Fredsakademin fortsatt arbetet med att skapa utrymmen för ungas delaktighet i arbetet för fred och säkerhet. Fredsakademin har bland annat samlat unga engagerade i Stockholm för studiebesök i riksdagen och den 9 december uppmärksammar vi 8-årsdagen av FN:s resolution 2250 som utgör grunden för agendan för unga, fred och säkerhet. Resolutionen lyfter vikten av och ger legitimitet till ungas rätt till delaktighet i frågor som rör fred och säkerhet. I samband med årsdagen lyfter Fredsakademins fredscoacher vad de tycker är viktigt för att skapa hållbar fred. Här får du ta del av delar av det som fredscoacherna lyft, och hittar krönikorna i helhet!

Bild på Generation kris

Julia har ordet

Generation kris

"Vi som är födda runt millennieskiftet utgör den första generationen som fått växa upp med en världsbild som inte präglas av den typiska ungdomliga optimismen för framtiden. Vi är Generation Kris, men när världen präglas av allt större utmaningar behöver vi också vara Generation Hopp. I den osäkra tid vi lever i är det viktigare än på länge att på allvar inkludera unga i beslutsfattande processer. För mig har Fredsakademin blivit en fristad för den ibland överväldigande hopplösheten, där jag fått verktyg att kunna påverka, och för att vara med och forma den värld som vi vill ärva.”

 Läs hela julias krönika

Bild på vår framtid står på spel men det finns ingen plats för oss att göra skillnad

Moa har ordet

vår framtid står på spel men det finns ingen plats för oss att göra skillnad

“Ibland känns det som att världen håller på att rasa. Krig efter krig bryter ut och många av dem tycks aldrig ha ett slut. Som ung kan det kännas hopplöst. Vår framtid står på spel men det finns ingen plats för oss att göra skillnad, trots vetskapen om att ungas delaktighet behövs för hållbar fred. Inför årsdagen för FN:s resolution 2250 tycker jag att det är viktigt att lyfta utmaningarna som finns för unga idag. Vi vill inte stå och titta på medan världen rasar. Ge oss en chans att höras, allt ni behöver göra är att lyssna.”

 Läs hela Moas krönika

Bild på Män leder världen. När ska det vara över?

Anna har ordet

Män leder världen. När ska det vara över?

“Mitt stora intresse är fred och jämlikhet och det känns som en nål i ögat att de som sitter på de högt uppsatta positionerna fortfarande till majoriteten globalt sett är män. Kvinnor och unga har fortfarande begränsat utrymme att delta, och jag tänker: har vi inte kommit längre? För hållbar fred måste unga, liksom kvinnor, få vara del av processen. Jag, en ung kvinna, och alla andra som brinner för fredsarbetet måste fortsätta kämpa för det vi vet är rätt.”

 Läs hela Annas krönika

Bild på för en säkrare framtid måste vi investera i mänsklig säkerhet

lovisa har ordet

för en säkrare framtid måste vi investera i mänsklig säkerhet

“Det finns en förväntan på unga att delta i säkerhetsarbetet. I vissa fall blir unga till och med tvingade till det; det yttersta beviset är den återinförda värnplikten. Det var när jag gick Fredsakademin som jag fick lära mig om hållbar fred och mänsklig säkerhet, och det gav mig chansen att hålla workshops för gymnasieelever om dessa ämnen. Det blev mitt sätt att bidra till säkerhetsarbetet. Det måste finnas fler sätt för unga att bidra till säkerhetsarbetet än genom en militär värnplikt, och inte minst behövs en bredare debatt där även de mänskliga delarna av säkerhetsarbetet får ta plats.” 

 Läs hela lovisas krönika

Bli Medlem

När du blir medlem i Svenska Freds blir du en aktiv del i vårt arbete för hållbar fred i världen!

Läs mer om oss & vad ett medlemsskap innebär