Combined Shape
decorative image

Fredsakademin är det fredliga alternativet till värnplikt och arbetar för att engagera och stärka ungas röster i freds- och säkerhetsfrågor. Vi har utbildat 200 personer i åldern 18-25 till fredscoacher i en utbildning i fred och ledarskap och engagerat över 5000 unga upp till 18 år i samtal om fred och säkerhet. Är du mellan 15-20 kan du lära dig mer om fred och säkerhet genom att gå vår snabbkurs i fred och är du gymnasielärare kan du bjuda in oss att hålla workshop på din gymnasieskola.

Bli Medlem

När du blir medlem i Svenska Freds blir du en aktiv del i vårt arbete för hållbar fred i världen!

Läs mer om oss & vad ett medlemsskap innebär