Combined Shape
decorative image

SNABBKURS I FRED

Vill du lära dig mer om fred och säkerhet och få verktyg för att bidra till en fredligare värld? Gå snabbkurs i fred och bli certifierad fredsförmedlare!

SNABBKURS I FRED

Snabbkurs i fred är en digital utbildning om fred och säkerhet för unga, främst i gymnasieålder. I snabbkursen får du lära dig mer om fred, säkerhet och hur vi förhindrar att väpnade konflikter bryter ut.

I en tid då samhällsdebatten blivit allt mer militariserad behövs röster och krafter som lyfter de fredliga alternativen. Det är bakgrunden till Fredsakademin och Snabbkurs i fred.

Under den senaste tidens säkerhetspolitiska utveckling och Rysslands oförsvarliga invasion av Ukraina har det blivit ännu viktigare att prata om fred och säkerhet. Snabbkurs i fred gör just det - lyfter fred och säkerhet och hur vi kan skapa en fredligare värld för alla utan våld.

Krig är alltid ett enormt misslyckande som innebär stort mänsklig lidande. När det är krig måste vi göra allt vi kan för att få stopp på våldet. Men vi måste också göra allt vi kan för att se till att det aldrig blir krig. För det finns massor vi kan göra för att förebygga och förhindra att krig och väpnade konflikter bryter ut. I Snabbkurs i fred får du lära dig mer om det och varför det är viktigt att prioritera ett säkerhetsperspektiv som utgår från människors rättigheter och trygghet. Du får dessutom verktyg för hur du kan vara en viktig del i arbetet för en fredligare värld!

När du gjort snabbkursen blir du certifierad fredsförmedlare med fördjupad kunskap om hållbar fred och mänsklig säkerhet och verktyg för att kunna bidra till en fredligare och säkrare värld. Gör kursen nu!

 GÅ snabbkurs i fred!

Du får möta fredscoachen Nadia som guidar dig genom kursen.

Snabbkursen tar ca 30 minuter att genomföra och består av tre delar.

Säkerhet - hur hänger det ihop med fred? 

Värnplikt - vad innebär det? 

Fredsarbete - hur skapas fred?

Gå kursen

Bli fredsförmedlare!

Bli Medlem

När du blir medlem i Svenska Freds blir du en aktiv del i vårt arbete för hållbar fred i världen!

Läs mer om oss & vad ett medlemsskap innebär