Combined Shape

PAX 2023 NR 1

HALLÅ DÄR, JOAKIM!

HALLÅ DÄR, JOAKIM!

Fredsakademin besöker gymnasieklasser och håller workshops i hållbar fred och mänsklig säkerhet, där eleverna själva får reflektera kring vad fred och säkerhet betyder för dem. Med syftet att lyfta de perspektiv som sällan annars får höras skapar Fredsakademin en arena där ungas röster får ta plats i fredsfrågor. Sedan projektets start har Fredsakademin engagerat över 4000 gymnasieelever i samtal om fred och säkerhet spritt över hela Sverige – och fler kommer det bli! Gymnasieläraren Joakim och hans elever har vid två tillfällen deltagit på workshop med Fredsakademin. Han tycker att fler lärare borde ta emot besök av Fredsakademin i klassrummet.

Varför är det viktigt med en workshop i hållbar fred och säkerhet?

– Jag tycker att det är viktigt för både elever och lärare att reflektera kring vad fred faktiskt är och om det är möjligt att uppnå på ett hållbart sätt. Jag tror det är viktigt att bli presenterad med perspektiv som faktiskt strävar efter att vi inte bara ska ha en maktbalans där krig är något slags cykliskt fenomen som återkommer. Det är extra viktigt att diskutera dessa frågor med ungdomar idag då krig i världen plötsligt kommit mycket närmare vår vardag.

Har Fredsakademins workshops varit användbara i din undervisning?

– Jag tycker att Fredsakademins workshops erbjuder en djupare inblick i många av de problem som eleverna funderar över gällande säkerhet och väpnade konflikter. Det finns många åsikter hos eleverna som inte alltid får utrymme i den “vanliga” undervisningen som istället får ta plats vid tillfällen som Fredsakademins workshops. Workshopen är därför ett fantastiskt komplement till elevernas skolgång. Enligt läroplanen ska undervisningen innefatta en rad aspekter som har med mänskliga rättigheter, trygghet och respekt att göra.  

Vad var mest givande under workshopen?

– För mig var det mest givande att få se eleverna diskutera stora frågor om fred och säkerhet som de inte alltid har möjlighet att göra i skolan. Det är också väldigt intressant att se hur de reflekterar över sina egna värderingar och åsikter i förhållande till både sig själva och till varandra. Jag tycker att workshopen är ett bra tillfälle för eleverna att utmana sina egna uppfattningar om väldigt stora och svåra frågor som kanske inte alltid har självklara svar.

 Vad som också är ett bevis på att Fredsakademins workshop är givande för eleverna är att de spontant fortsatte att diskutera frågorna från workshopen under lång tid efter den. När det sker så bekräftar det att de ämnen som workshopen handlar om är något som engagerar eleverna!

Kommer du boka in Fredsakademin igen?

– Absolut! Jag har varit och besökt er två gånger nu och hoppas kunna göra det fler gånger i framtiden!

SKRIBENT: Sara Husic & Karin Hansson

decorative image
Gymnasieläraren Joakim och hans elever har vid två tillfällen deltagit på workshop med Fredsakademin. Han tycker att fler lärare borde ta emot besök av Fredsakademin i klassrummet.

Vill du också att Fredsakademin besöker din klass för workshop? Boka här!

Läs artikeln

Följ med in i klassrummet!

 Läs mer om våra workshoppar

Bli Medlem

När du blir medlem i Svenska Freds blir du en aktiv del i vårt arbete för hållbar fred i världen!

Läs mer om oss & vad ett medlemsskap innebär