Combined Shape

PAX 2023 NR 3

OLIVIA HAR ORDET

Jag satt en regnig dag och önskade att värmen skulle återvända. Det var december och mitt i en tentaperiod på universitetet. Allt verkade motigt och precis så där melankoliskt som studier ska vara på hösten. Detta tills mobilen plingade till och jag läste; du är antagen till Fredsakademin. 

Fredsakademin är den del av Svenska Freds som riktar in sig till ungdomar, och beskedet om min antagning kom att innebära mycket mer än en ledarskapskurs där jag fick möta likasinnade. Det var där mitt intresse för första gången kristalliserades till engagemang och jag fick verktyg för att förverkliga mina ambitioner om att göra skillnad. Jag hade länge varit intresserad av frågor som berör fred och säkerhet och det var bland annat tveklöst när jag valde att studera freds-och konfliktprogrammet på Lunds universitet. Där fick jag lära mig olika teorier, modeller och koncept som gav förklaringar till världens alla möjliga problem, men det var först i och med Fredsakademins utbildning som jag introducerades till faktumet att jag faktiskt kan göra skillnad, här och nu. 

"Tillsammans med Fredsakademin har jag nu åkt runt i Sverige och träffat ungdomar och pratat om just detta, och i en tid där det är viktigare än någonsin, känns det som ett privilegium."

Att plötsligt få tillgång till verktyg som gör det möjligt att uttrycka och aktualisera sitt engagemang är en mycket omvälvande känsla. För första gången kunde många år av insamlad kunskap och insikter bidra till att sprida det viktiga budskap fredsrörelsen har. Tillsammans med Fredsakademin har jag nu åkt runt i Sverige och träffat ungdomar och pratat om just detta, och i en tid där det är viktigare än någonsin, känns det som ett privilegium. Mitt engagemang bottnar därför i att få föra mina kunskaper vidare, och ge andra möjligheten till samma insikter som jag har fått. Mitt engagemang bottnar i att försöka bibehålla det medmänskliga i samhällsdebatten och inte låta siffror ersätta liv eller tala i stället för människoöden. Mitt engagemang bottnar i att inte tillåta röster som propagerar för minskad medmänsklighet göra oss stumma. 

Detta engagemang har tänts, uppmuntrats och förverkligats av Svenska Freds och Fredsakademin. För detta är jag evigt tacksam, och jag kommer fortsätta att kämpa för en mer rättvis värld och för att alla ska få möjligheten och verktygen att inse det jag har gjort; våld är aldrig lösningen och tillsammans kan vi göra skillnad. 

Skribent: Olivia Kullander

 Vill du engagera dig i fredsakademin?

decorative image

"Mitt engagemang bottnar i att inte tillåta röster som propagerar för minskad medmänsklighet göra oss stumma"

decorative image

Bli Medlem

När du blir medlem i Svenska Freds blir du en aktiv del i vårt arbete för hållbar fred i världen!

Läs mer om oss & vad ett medlemsskap innebär