Combined Shape

PAX NR 2022

Svenska Freds på Järvaveckan: vikten av ungas inkludering

Anna Kempe gick Fredsakademins freds- och ledarskapsutbildning våren 2021 och var med Svenska Freds på Järvaveckan i juni 2022. Här kan du läsa hennes artikel om Svenska Freds medverkan och varför ungas inkludering är så viktigt.

Svenska Freds var på plats på Järvaveckan för att tala med besökare om fred och säkerhet. Att närvara som en röst som står för fredliga alternativ var extra viktigt när den politiska debatten blivit alltmer militariserad. I Svenska Freds tält veks mängder av tranor, Fredspodden poddade och många besökare kom förbi för att göra fredsquiz.

Detta år var Järvaveckans budskap “valet är ditt” som syftar till att engagera unga förstagångsväljare. Av den anledningen var det extra passande att Fredsakademin var där. Fredsakademin arbetar med ungas inkludering mot bakgrund av Resolution 2250 - Agendan för unga, fred och säkerhet som lyfter ungas avgörande roll i att upprätthålla och verka för fred och säkerhet. Trots detta är unga generellt sett underrepresenterade i politiskt beslutsfattande - något som både Fredsakademin och Järvaveckan vill förändra. 

- Det är viktigt att unga vet att deras röst spelar roll, sa Elida Strömberg, en av Fredsakademins fredscoacher på plats, om vikten av att unga får vara del av säkerhetspolitiska beslut. 

Tältet hade många unga besökare, men också många som ville prata om våren och Rysslands fruktansvärda krig mot Ukraina. Att den politiska samhällsdebatten och mediebevakningen har varit militaristiskt märktes bland besökarna. Flera berättade att de upplevt en avsaknad av fredliga alternativ och motargument till ett NATO-medlemskap, samt att de blev stärkta av samtalen i Svenska Freds tält. 

Eftersom frågor om säkerhet och försvar präglat den politiska debatten under våren är det också troligt att det kommer vara frågor som diskuteras inför valet i höst. Behovet av en nyanserad diskussion kring dessa frågor är därför särskilt viktigt och i och med den ökade militariseringen  har ungas inkludering i freds- och säkerhetsfrågor blivit ännu viktigare. 

De ökade anslagen till det militära försvaret innebär inte bara att fler unga kan behöva göra värnplikt, utan sker också på bekostnad av andra satsningar som gynnar arbetet för mänsklig säkerhet och hållbar fred på lång sikt.

- Flera av vår tids största utmaningar, som klimatkrisen, globala pandemier och sociala orättvisor, kan inte mötas med militära medel.  Att sådana utmaningar inte prioriteras kommer påverka ungas framtid i allra högst grad. Det är därför en självklarhet att unga måste få vara del av beslut som påverkar deras liv, säger Fredsakademins projektledare Rebecka Lindholm Schulz som var på plats på Järvaveckan. 

Att tillgängliggöra samtal om fred och säkerhet och synliggöra Svenska Freds arbete genom att delta på forum som Järvaveckan är viktigt på flera sätt, inte minst för det demokratiska samtalet om vägar fram i arbetet för en fredligare värld. En militariserad förståelse kring säkerhet må ske på bekostnad av arbetet för hållbar fred, men under Järvaveckans dagar blev det tydligt att det finns ett stort stöd för fredsarbetet och fler som vill ha ett mer nyanserat samtal kring fred och säkerhet. Det är hoppfullt.

Bild på ANNA KEMPE

SKRIBENT

ANNA KEMPE

Järvaveckan

Järvaveckan startades 2016 som ett initiativ till att minska avståndet mellan medborgare, politiker, företag och ideella organisationer och öppna upp det politiska samtalet för fler än de som redan är aktivt insatta. I år var Svenska Freds på plats den 4-5 juni.

decorative image
Svenska Freds organisationssekreterare Miriam Refai Foto: Sara Husic
decorative image
Fredscoacherna Elida & Anna på Järvaveckan Foto: Sara Husic

Bli Medlem

När du blir medlem i Svenska Freds blir du en aktiv del i vårt arbete för hållbar fred i världen!

Läs mer om oss & vad ett medlemsskap innebär