Combined Shape

PAX NR 1 2022

På gång i Fredsakademin

I en tid då samhällsdebatten blivit allt mer militariserad behövs röster och krafter som lyfter de fredliga alternativen. Det är bakgrunden till Fredsakademin. 

Under den senaste tidens säkerhetspolitiska utveckling och Rysslands folkrättsvidriga invasion av Ukraina har det varit ännu viktigare att prata med unga om fred och säkerhet, något som vi märkt i kontakten med unga människor, värnpliktiga och under skolbesök.

I och med beskedet om ökade försvarsanslag och på sikt fler värnpliktiga har Fredsakademins position som fredligt alternativ blivit ännu viktigare.

Läs om vad Fredsakademin har på gång just nu och vad som driver några av de unga som engagerar sig.

NY OMGÅNG AV FREDS- OCH LEDARSKAPSUTBILDNING

Som alternativ till en utbildning baserad på våld och militariserade normer driver vi en freds- och ledarskapsutbildning för unga som vill få konkretiserad kunskap i freds- och säkerhetsfrågor samt  ickevåldsliga verktyg för att engagera sig i fredsarbetet. När vårterminens omgång är klar kommer 50 nya fredscoacher, certifierade workshopledare i hållbar fred och säkerhet, vara redo att workshopa med gymnasieelever. Nytt för denna termin är att deltagarna får större inblick i Svenska Freds arbete genom föreläsningar från sakkunniga om våra frågor. Det ger bland annat deltagarna förståelse för Sveriges roll i väpnade konflikter och hur vårt opinions- och påverkansarbete kan få Sverige att ta tydligare ställning för hållbar fred och mänsklig säkerhet i världen.

Bild på LOKE

KURSDELTAGARE I FREDSAKADEMIN VT22

LOKE

“Jag sökte till Fredsakademin för att jag ville vidga min förståelse för freds- och konfliktstudier. Att få höra vad andra tänker och tycker är otroligt givande och jag ser fram emot att få fler perspektiv på de frågor som vi tar upp. Jag hoppas även på att bli en bättre föreläsare och ledare samt utvecklas som person.”

Bild på DENNIS

FREDSCOACH OCH ALUMN FRÅN FREDSAKADEMIN VT21

DENNIS

“Jag hörde om Fredsakademin genom mitt universitet och tyckte att det var en bra möjlighet för mig att kunna bidra till förändring i en värld där väpnade konflikter och upprustning blir allt vanligare. Utbildningen har vidgat min kunskap om fred och säkerhet och lärt mig att upprustning inte är den enda lösningen på konflikter. Jag vet nu att det finns andra, fredliga sätt att förhindra att krig bryter ut. Det bästa med Fredsakademin är att få sprida vidare kunskapen genom roliga och energiska workshops för gymnasieelever.”

WORKSHOPS I HÅLLBAR FRED OCH SÄKERHET

Sedan hösten 2021 erbjuder Fredsakademin workshops i hållbar fred och säkerhet för gymnasieelever. Syftet är att ge eleverna möjlighet att reflektera kring vad fred och säkerhet betyder för dem och stärka förståelsen för att hållbar fred kräver att vi utgår från människors rättigheter och trygghet. Genom interaktiva övningar får eleverna diskutera och reflektera kring hur vi kan skapa fred och säkerhet. Hittills har vi worskhopat med över 700 gymnasieelever och besöker fler klasser under våren. Känner du en gymnasielärare? Tipsa dem om att boka in en workshop med oss!

Bild på JULIA

FREDSCOACH SOM GÖR PRAKTIK PÅ SVENSKA FREDS

JULIA

“Det är otroligt inspirerande att ta del av elevernas idéer om hur de själva kan skapa fred och säkerhet. Allt ifrån vad de väljer att konsumera, hur de interagerar med sin omgivning men även hur de kan organisera sig mot orättvisor.”

SNABBKURS I FRED

Fredsakademin lanserar Snabbkurs i fred - en digital utbildning om fred och säkerhet för unga i gymnasieålder. I en samhällsdebatt som blir alltmer militariserad och där allt fler unga ska kallas till värnplikt behöver vi lyfta de fredliga alternativen. Med Snabbkurs i fred vill vi bredda synen på fred och säkerhet och stärka känslan hos den som gör kursen att alla kan bidra i arbetet för en säkrare värld. En gymnasieklass kan till exempel göra Snabbkurs i fred inför att Fredsakademin ska komma och hålla en workshop eller som fördjupning efteråt. 

Känner du en gymnasielärare? Tipsa dem om Snabbkurs i fred!

Bild på NADIA

FREDSCOACH och programledare för snabbkurs i fred

NADIA

“Du behöver inte vara världens mäktigaste person för att kunna nå ut till människor. Du behöver bara ha en röst - det kluriga är att förstå hur du ska använda den. Många av oss ser fred som avsaknaden av vapen och krig, men egentligen betyder fred också allting som får individen att känna sig trygg. Genom Fredsakademin och snabbkursen har jag förstått att jag är en stor och viktig plattform i världen och att jag måste använda den för att skapa den förändring jag vill se.“

MÖNSTRINGSUNDERLAGET - VAR, NÄR, HUR?

Sedan värnplikten återaktiverades år 2017 kallas allt fler unga till militär grundutbildning. I början av året skickade Plikt- och prövningsverket ut brev med uppmaningen att fylla i mönstringsunderlaget till de unga som fyller 18 år under 2022. Av dem som får brevet väljs ett antal ut till mönstring och får därefter besked om de ska göra värnplikt.  Svenska Freds har länge stöttat dem som inte vill bära vapen eller vara del av det militära systemet. Genom Fredsakademin ger vi stöd till dem som har frågor om värnplikt eller vapenfri tjänst samt ger unga verktyg för att förändra världen utan våld.

Bild på JILL

FREDSCOACH SOM GÖR PRAKTIK PÅ SVENSKA FREDS

JILL

“Jag tyckte det kändes både konstigt och jobbigt att skicka in en ansökan till en utbildning som jag inte hade intresse av att göra och som skulle lära mig att använda våld för att lösa konflikter. Jag växte upp med värderingar om att konflikter bör lösas genom dialog och fredliga medel. Därför kändes det respektlöst att jag i ett fritt land kunde tvingas gå en utbildning som gick emot dessa värderingar.”

Bli Medlem

När du blir medlem i Svenska Freds blir du en aktiv del i vårt arbete för hållbar fred i världen!

Läs mer om oss & vad ett medlemsskap innebär