Combined Shape

PAX NR 1 2022

Desirée Raagart: Strävan efter Stallone - militära maskulinitetsnormer

Försvarsmakten jobbar för att förändra bilden av vem som hör hemma i försvaret. Men en stark koppling mellan militären och mansideal finns fortfarande kvar. Vad vinner egentligen försvaret på att upprätthålla idealet om tuffa män med vapen? Desiré frågar blivande fredscoachen Sofia Bjersér som i samband med sin kandidatuppsats intervjuade personer som åkt på fredsbevarande uppdrag för Försvarsmakten.

FINNS DET MASKULINITETSIDEAL BLAND SVENSKA SOLDATER PÅ UTLANDSUPPDRAG?

- Ja, till exempel lyftes karaktärer spelade av Arnold Schwarzenegger och Sylvester Stallone flera gånger fram som ett krigarideal. Genom mina intervjuer uppfattade jag även en hierarki där de som varit på utlandsuppdrag och hamnat i skarpt läge har högst status, eftersom de införlivar maskulinitetsideal kopplade till våld och vapen. Intressant nog är det ett ideal som de som faktiskt varit i väpnad strid tar avstånd från. 

VAD ÄR DET SOM GÖR ATT JUST SOLDATER MED ERFARENHET AV VÄPNAD STRID TAR AVSTÅND FRÅN IDEALEN?

- Det är en blandning av flera förklaringar men framförallt handlar det nog om att baksidan av krig blir verklig för den som som upplevt det. Jag intervjuade jägare som berättade att en del av uppdraget var det som folk tror, alltså action och adrenalin, men sen fanns också baksidan, som att spola blod av stridsvagnar som rullat över människor. Då är det plötsligt inte så häftigt längre men den sidan varken marknadsförs eller visas för allmänheten. 

VAD ÄR FÖRSVARSMAKTENS ROLL I ATT REPRODUCERA IDEAL OM KRIG OCH MASKULINITET?

- Det jag förstod från mina intervjuer är att försvaret egentligen inte vill att soldater ska ha det idealet. Som soldat är det viktigare att vara kommunikativ och inge trygghet. Strävan efter att leva upp till maskulina ideal kan distrahera soldater från att lösa uppgifter effektivt och därmed kan maskulinitetsideal stå i vägen för verksamheten.

SÅ VARFÖR REPRODUCERAR DE IDEALEN OM KRIG OCH MASKULINITET DÅ?

- Det går inte att rekrytera folk med bilden av en soldat som städar upp kroppsdelar från ett slagfält, så i sin marknadsföring väljer försvaret att reproducera det som går hem. Med den selektiva marknadsföringen kvarstår stereotypen utåt trots att de anställda inte upplever att det idealet styr i verkligheten. På så sätt slipper soldaterna exponera det svåra och tunga i yrket. Dessutom har militära och maskulina ideal historiskt sett skapats tillsammans och alla militära verksamheter reproducerar dessa ideal. Jag vet inte om krig kan finnas utan dessa maskulinitetsideal. 

VAD ÄR DIN REFLEKTION EFTER ATT HA GENOMFÖRT INTERVJUERNA?

- Jag tycker det är viktigt att inte normalisera krig men också att inte avhumanisera soldater. Ingen människa borde behöva genomgå det som soldater gör och avhumaniseringen av soldater är en del i vad som gör att krig kan fortsätta. Soldater har viktiga vittnesmål och att nyansera soldatyrket kan bidra till att färre behöver uppleva krig.

Läs Sofias uppsats "I have not achieved a feeling of being masculine.” : An exploration of masculinities in the Swedish Armed Forces här.

Bild på DESIRÉ RAAGART

SKRIBENT

DESIRÉ RAAGART

decorative image
Sofia Bjersér

"Strävan efter att leva upp till maskulina ideal kan distrahera soldater från att lösa uppgifter effektivt och därmed kan maskulinitetsideal stå i vägen för verksamheten."

Bli Medlem

När du blir medlem i Svenska Freds blir du en aktiv del i vårt arbete för hållbar fred i världen!

Läs mer om oss & vad ett medlemsskap innebär