Combined Shape

PAX nr 3 2022

Svenska Freds på Frihamnsdagarna

SVENSKA FREDS PÅ FRIHAMNSDAGARNA

Frihamnsdagarna i Göteborg är en ny arena och demokratisk mötesplats för samtal och idéer som leder till förändring.  I år innehöll Frihamnsdagarna över 150 programpunkter på sju olika scener och samlade 100 utställare. Bland dem fanns Svenska Freds.

Frihamnsdagarna blev dagar fyllda av samtal, politiska tal, workshops och möten mellan människor. Med en alltmer militariserad säkerhetspolitik är det tydligt att många människor har behov av samtal om fred och säkerhet och ett intresse av Svenska Freds perspektiv. Därför var det viktigt att Svenska Freds närvarade som en röst för det konfliktförebyggande arbetet, fredlig konflikthantering och en säkerhetspolitik som utgår från mänsklig säkerhet. 

I Svenska Freds tält kunde besökare läsa Svenska Freds valgranskning av hur partierna står i säkerhetspolitiska frågor, söka till Fredsakademins utbildning i fred och ledarskap samt prata med såväl anställda på riksföreningen som ideellt aktiva i Svenska Freds lokalförening i Göteborg. Bland Frihamnsdagarnas över 13 000 besökare fanns både de som var nyfikna och fick upp ögonen för Svenska Freds för första gången samt de som varit medlemmar länge och besökte tältet för att berätta hur viktig Svenska Freds röst varit för dem under året.

Förutom anställda från riksföreningen och medlemmar från lokalföreningen i Göteborg bemannades tältet av fredscoacherna Fannie Axelsson och Karin Hansson. Karin och Fannie pratade med unga om Fredsakademin och varför det är viktigt att ungas röster uppmärksammas i den säkerhetspolitiska debatten. Fredsakademin fanns också där för att informera om värnplikten och söka deltagare till den tredje omgången av freds- och ledarskapsutbildningen.

Svenska Freds deltog också på flera programpunkter:

FREDSPODDEN LIVE

Svenska Freds ordförande Kerstin Bergeå, Fredsakademins projektledare Rebecka Lindholm Schulz och Gabriella Irsten, ansvarig för frågor om hållbar fred och säkerhet, pratade om hur säkerhetspolitiken förändrats under våren, Svenska Freds valgranskning och varför det är viktigt att prata om fred och säkerhet inför valet.

SEMINARIUM OM UNGA, FRED OCH SÄKERHET

Karin Hansson, fredscoach, Malin Skålberg, Fredsakademins utbildningssamordnare och Rebecka Lindholm Schulz, Fredsakademins projektledare, pratade om hur Fredsakademin arbetar för att stärka ungas röster mot bakgrund av FN:s resolution 2250 om unga, fred och säkerhet.

PANELSAMTAL OM UNGAS SYN PÅ DEN MILITARISERADE SAMHÄLLSDEBATTEN

Fredsakademins projektledare Rebecka Lindholm Schulz deltog i panelsamtal med FN-förbundet i Göteborg och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) Göteborg för att prata om hur militär upprustning och en militariserad säkerhetspolitik påverkar både värnplikten och arbetet för fred.

Bild på SARA HUSIC

SKRIBENT

SARA HUSIC

FRIHAMNSDAGARNA

Frihamnsdagarna startades av en grupp göteborgare som tillsammans med en rad partners, bland annat Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen, genomförde evenemanget  i Frihamnen i Göteborg för först agången 2021. Frihamnsdagarna beskrivs som en arena för demokratiska samtal och anordnades för andra gången 25-27 augusti 2022.

Med en alltmer militariserad säkerhetspolitik är det tydligt att många människor har behov av samtal om fred och säkerhet.

decorative image
Fredspodden live
decorative image
Seminarium om unga, fred och säkerhet
decorative image
Panelsamtal om ungas syn på den militariserade samhällsdebatten

Bli Medlem

När du blir medlem i Svenska Freds blir du en aktiv del i vårt arbete för hållbar fred i världen!

Läs mer om oss & vad ett medlemsskap innebär