Combined Shape

PAX NR 4 2022

På gång i Fredsakademin

Under hösten har Svenska Freds Fredsakademin fortsatt arbetet med att inkludera unga i arbetet för fred och säkerhet genom besök på olika orter runtom i Sverige. Fredsakademin föreläste om hållbar fred, mänsklig säkerhet och ungas inkludering för 500 gymnasieelever i Ulricehamn i samband med FN-dagen och vi har besökt gymnasieklasser för workshops, bland annat i Visby på Gotland. Sedan Fredsakademin startade 2020 har vi genom ledarskapsutbildningen, workshops, föreläsningar och aktiviteter utbildat över 4000 unga och vi ser fram emot ett nytt år fyllt av aktiviteter för att ge unga en plats i fredsarbetet.

För att uppmärksamma vikten av ungas delaktighet i fredsfrågor genomförde Fredsakademin en rad aktiviteter i samband med 7-årsdagen av FN:s resolution 2250 den 9 december. Resolutionen utgör grunden för agendan för unga, fred och säkerhet och syftar till att lyfta vikten av och ge legitimitet till ungas rätt till delaktighet i frågor som rör fred och säkerhet.

NYLANSERING AV SNABBKURS I FRED

I samband med årsdagen för agendan för unga, fred och säkerhet gjorde Fredsakademin en nylansering av Snabbkurs i fred - en webbaserad utbildning om fred och säkerhet för unga, främst i gymnasieålder. 

Den som gör Snabbkurs i fred får lära sig mer om fred, säkerhet och hur vi förhindrar att väpnade konflikter bryter ut. På så sätt är snabbkursen ett sätt för unga att lära sig mer och få verktyg för att bidra i arbetet för en fredligare värld. 

Bild på NADIA AKRAMI

FREDSCOACH OCH PROGRAMLEDARE FÖR SNABBKURS I FRED

NADIA AKRAMI

“Du behöver inte vara världens mäktigaste person för att kunna nå ut till människor. Du behöver bara ha en röst - det kluriga är att förstå hur du ska använda den. Genom Fredsakademin och snabbkursen har jag förstått att jag är en stor och viktig plattform i världen och att jag måste använda den för att skapa den förändring jag vill se.“

Bild på REBECKA LINDHOLM SCHULZ

PROJEKTLEDARE FÖR FREDSAKADEMIN

REBECKA LINDHOLM SCHULZ

“Unga är generellt sett underrepresenterade i politiskt beslutsfattande.  I en tid då samhällsdebatten blivit allt mer militariserad, där färre perspektiv och nyanser fått ta plats, kan det kännas svårt för unga att hitta utrymme i debatten. Fredsakademin arbetar mot bakgrund av resolution 2250 i syfte stärka ungas röster och handlingsutrymme. Snabbkurs i fred är därför ett viktig steg i att bredda synen på fred och säkerhet, såväl som att visa unga att deras röster spelar roll.”

Snabbkursen tar ca 30 minuter att genomföra och består av tre delar.

Säkerhet - hur hänger det ihop med fred? 

Värnplikt - vad innebär det? 

Fredsarbete - hur skapas fred?

Gå kursen!

Bli fredsförmedlare!

Bli Medlem

När du blir medlem i Svenska Freds blir du en aktiv del i vårt arbete för hållbar fred i världen!

Läs mer om oss & vad ett medlemsskap innebär