Combined Shape

PAX NR 4 2022

Följ med in i klassrummet

FÖLJ MED IN I KLASSRUMMET

Fredsakademin utbildar fredscoacher, som åker ut i gymnasieskolor och håller workshops i hållbar fred och mänsklig säkerhet. Hittills har vi pratat med nästan 2000 gymnasieelever spritt över hela Sverige, från Storuman, Skellefteå och Visby till Kristianstad. Men hur går det egentligen till när Fredsakademin är på plats i klassrummen? Följ med på en workshop!

Klockan slår åtta, regnet piskar mot fönstren i sedvanlig göteborgsanda, och Fredsakademin befinner sig på en gymnasieskola i centrala Göteborg för att hålla workshop. När klockan är slagen släntrar eleverna in, något morgontrötta men nog så nyfikna. Klassrummet ser nämligen inte ut som det brukar.

Istället för prydligt uppställda bord och stolar har alla rummets möbler skjutits åt väggarna, förutom 30 stolar som i mitten av klassrummet bildar ett stort U. Eleverna sätter sig ner, en efter en, och tittar fram mot tavlan, där två av Fredsakademins fredscoacher står redo. “Välkommen till denna workshop i hållbar fred och mänsklig säkerhet”, säger en av fredscoacherna. Och så drar det igång.

Workshopen inleds med en kort introduktion av Svenska Freds och Fredsakademin, men innan eleverna hinner sväva iväg i morgontrötthetens dimma drar vi igång med en ‘energizer’. Eleverna får ställa sig upp för en övning vi kallar “tre hörn”, som går ut på att ta ställning till olika påståenden. Detta gör vi för att eleverna ska få röra på sig, och samtidigt få igång tankarna och bli varma i kläderna inför 90 minuters samtal och reflektion om fred och säkerhet.

Därefter börjar workshopen med en första diskussionsövning, där eleverna får diskutera och reflektera kring begreppet fred. Många perspektiv lyfts i diskussionen. Vissa elever beskriver fred som avsaknad av väpnat våld och krig – det som också kallas för ‘negativ fred’ inom fredsforskning. Andra elever lyfter perspektiv på fred som inkluderar fler dimensioner, som bland annat frihet från förtryck och diskriminering, ett perspektiv som inom fredsforskning kallas för ‘positiv fred’.

Diskussionen varvas med att fredscoacherna ställer frågor till eleverna, lyfter vilka olika sätt det finns att se på fred och hur detta påverkar hur vi ser på hur vi bygger fred.

Workshopen fortsätter på liknande vis, där föreläsningsdelar varvas med energizers, övningar och reflektion. Ämnen som berörs är säkerhet och vilka verktyg som finns för att skapa fred och människors trygghet. Utgångspunkten i alla övningar är att eleverna får reflektera över hur de själva ställer sig i de olika frågorna, bland annat genom att fundera över vad de själva behöver för att känna sig trygga, och vad de tycker behövs för att bygga en säkrare värld. Utrymmet för elevernas egna reflektioner är något som även uppskattats av gymnasieelevernas lärare: 

- Det betyder jättemycket för eleverna att ni kommer hit och pratar om de här sakerna. Alla vågade prata, även de som aldrig annars gör det!, säger en lärare efter en workshop i Malmö.

I slutet av workshopen samlas eleverna och fredscoacherna i en ring, där samtliga får möjlighet att berätta vad de tar med sig från dagens workshop. Eleverna berättar bland annat att de lärt sig att de kan påverka och bidra i fredsarbetet, och att de kan vända sig till Svenska Freds om de har frågor om värnplikten. 

Även fredscoacherna lämnar klassrummet med mer hopp och inspiration, och med nya perspektiv. Fredscoachen Benjamin Nord beskriver att det är oerhört givande att få träffa gymnasieungdomar och se dem utvecklas i fredsfrågor.

- Jag har ofta hört från elever att deras förståelse för begreppet ‘säkerhet’ har vidgats till att inkludera ‘mänsklig säkerhet’ och att de uppskattat att få ett forum att diskutera ett så svårt och invecklat ämne på ett tryggt sätt, säger Benjamin.

Och precis där finner vi syftet med Fredsakademins workshops i hållbar fred och mänsklig säkerhet. Målet är inte bara att bredda synen på fred och säkerhet och att stärka förståelsen för att hållbar fred kräver att vi utgår från människors rättigheter och trygghet, utan också att inspirera och skapa ett tryggt rum där gymnasieeleverna får möjlighet att testa nya perspektiv och lära av varandra. Fredsakademins workshops skapar en arena där ungas röster får ta plats och höras, i fredsfrågor.

BOKA EN WORKSHOP MED FREDSAKADEMIN

Är du lärare eller vill tipsa en lärare om att ta upp fred och säkerhet och hur unga är en viktig del av fredsarbetet! Boka workshop med Fredsakademin här!

Bild på KARIN HANSSON

SKRIBENT

KARIN HANSSON

Boka workshop med oss!

decorative image
Fredscoachen Desiré Raagart skriver på tavlan under en workshop i april. Foto: Pernilla Sjöholm
decorative image
Elev diskuterar fred under en workshop i Stockholm. Foto: Pernilla Sjöholm
decorative image
Fredscoacherna Benjamin och Andreas leder övningen Säkerhetsrutan.

Bli Medlem

När du blir medlem i Svenska Freds blir du en aktiv del i vårt arbete för hållbar fred i världen!

Läs mer om oss & vad ett medlemsskap innebär