Combined Shape

PAX NR 1 2022

Clara Orstadius: Svenska Freds på MR-dagarna

En sprudlande samling deltagare samlades i mässhallen under Mänskliga Rättighets-dagarna i Göteborg den 6-7 december. Svenska Freds och Fredsakademin var en av cirka 70 utställare på plats och ett stort antal seminarier och föreläsningar fanns att besöka under de båda dagarna.

Temat för året var demokrati och mänskliga rättigheter. På Svenska Freds miniseminarium på Globala scenen samtalade projektledarna Tilda Wendefors och Rebecka Lindholm Schulz om konflikten mellan svensk vapenexport, demokrati och mänskliga rättigheter samt om hur unga kan bidra till en fredligare värld. Diskussionen fortsatte i montern efteråt där tre fredscoacher delade med sig av sina erfarenheter och tankar. 

I Svenska Freds monter hängde även fotoutställningen “Att marknadsföra krig”, med bilder från vapenmässan IDEX i Abu Dhabi 2019, som gav inblick i vapenhandelns annars slutna rum. Kontrasten mellan mässgolvet fyllt av människorättsförsvarare och bilderna på ett motsvarande mässgolv fyllt av stridsvagnar och missiler, väckte känslor och lockade till diskussion kring svensk vapenexport och Svenska Freds arbete. 

- Det fanns betydligt fler kostymnissar och betydligt färre kvinnor i Abu Dhabi än här, kommenterade en besökare. 

För dem som kom fram och ställde frågor blev paradoxen i Sveriges image som moralisk stormakt tydlig. Samtidigt som Sverige varit pådrivande för fredssamtal i Jemen bidrar svenska vapen till att stärka den militära kapaciteten hos de krigförande staterna, som både förtrycker och dödar civila i kriget. Många kände inte till Sveriges omfattande vapenexport, som 2020 uppgick till 16,3 miljarder kronor, trots att det sedan 2018 finns ett skärpt regelverk med ett demokratikriterium som ska försvåra export till odemokratiska stater. 

- Svenska Freds har en viktig roll i att fortsätta vara rösten som lyfter problemen med svensk vapenexport och vikten av ett säkerhetsperspektiv som utgår från människors trygghet och rättigheter, sa Tilda Wendefors, projektledare för Nedrustningsfrågor. 

Mässan är öppen för allmänheten, men många av besökarna hade redan ett engagemang eller arbetade till vardags med frågor om fred och mänskliga rättigheter. Ett flertal gymnasieklasser fanns dock bland besökarna. 

- Att finnas tillgängliga för att berätta om Svenska Freds arbete är betydelsefullt för att nå ut till fler och växa som rörelse, liksom att höra vad nya och gamla medlemmar har att berätta för oss, poängterade Rebecka Lindholm Schulz, projektledare för Fredsakademin.

Bild på CLARA ORSTADIUS

SKRIBENT

CLARA ORSTADIUS

decorative image
MR-dagarna Tilda & Rebecka, Foto: Tomas Magnusson

Tema 2021: demokrati och mänskliga rättigheter

MR-DAGARNA

MR-dagarna är Nordens största mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar för ett samhälle där allas liv och rättigheter respekteras.

SVENSKA FREDS DIGITALA FOTOUTSTÄLLNING - ATT MARKNADSFÖRA KRIG

Bli Medlem

När du blir medlem i Svenska Freds blir du en aktiv del i vårt arbete för hållbar fred i världen!

Läs mer om oss & vad ett medlemsskap innebär