Combined Shape

PAX nr 3 2022

"Drömmen om en hållbar värld" - Fredsakademin på plats på Scouternas Jamboree22

"DRÖMMEN OM EN HÅLLBAR VÄRLD" FREDSAKADEMIN PÅ PLATS PÅ SCOUTERNAS JAMBOREE22

Under några av sommarens varmaste dagar i början av augusti i år, samlades 11 000 engagerade scouter för Jamboree22 med temat “Drömmen om en hållbar värld”. Fredsakademin var på plats för att utbilda unga scouter i hållbar fred och mänsklig säkerhet.

Fältet i Norra åsum, Kristianstad, vibrerade av aktivitet och kreativitet när tusentals scouter samlades för att tillsammans slå läger i en vecka och lära sig mer om en hållbar värld. Under veckan fick deltagarna utforska världar inspirerade av de globala utvecklingsmålen, Agenda 2030, och gemensamt söka lösningar för en hållbar framtid. Fredsakademin var med och skapade en av världarna, “Drömmen om fred och frihet”, och var sedan på plats på lägret för att prata om fred och säkerhet med lägrets deltagare. 

I världen “Drömmen om fred och frihet” fanns Fredsakademins tipspromenad “Snabbkurs i fred” med frågor, information och reflektion om fredlig konflikthantering,  mänsklig säkerhet och hur vi kan förebygga väpnade konflikter. Tipspromenaden var placerad över hela lägerområdet tillgänglig för alla lägrets deltagare och över 2000 utmanarscouter i åldrarna 15-18 hade i uppgift att gå snabbkursen. När Fredsakademin träffade några av scouterna som gått tipspromenaden berättade de att de fått större förståelse för hur väpnade konflikter kan förebyggas och lösas fredligt.

“Det handlar om att lösa konflikter tillsammans och att kompromissa” kommenterade en scout efter att besökt världen.

Fredsakademin höll också i åtta workshops i hållbar fred och mänsklig säkerhet med över 130 scouter i åldrarna 15-18 år under en aktivitetsdag i Kristianstad. Tillsammans med fredscoacherna Olivia, David, Fanny och Anja fick deltagarna reflektera kring och diskutera olika perspektiv på fred och säkerhet, hur vi kan skapa hållbar fred och vad vi kan göra för att förhindra att krig bryter ut - flera viktiga delar för att uppnå drömmen om en hållbar värld.

“Jag har fått en bredare förståelse för att fred och säkerhet är så mycket mer än jag tänkte innan” sa en av scouterna som deltagit på en workshop. 

För att förebygga krig, skapa hållbar fred samt möta framtidens stora utmaningar som inte kan mötas med militära medel, såsom pandemier, klimatförändringar och sociala orättvisor, behöver vi utgå från ett säkerhetsperspektiv som främjar människors rättigheter och trygghet och prioriterar fredliga sätt att hantera konflikter. Fredsakademins tipspromenad och workshops syftade därför till att öka kunskapen om detta och ge unga verktyg för att bidra till en fredligare värld.

Vi är väldigt glada att vi fick bidra till Jamboree22 med ett så viktigt tema. I arbetet för en hållbar värld är hållbar fred, där människors rättigheter och trygghet tillgodoses, en avgörande del.”, säger Rebecka Lindholm Schulz projektledare för Fredsakademin.

 GÖR SNABBKURS I FRED

Bild på MALIN SKÅLBERG

SKRIBENT

MALIN SKÅLBERG

decorative image
Svenska Freds organisationssekreterare och Fredsakademins utbildningssamordnare Malin Skålberg
decorative image
Fredscoacherna Fanny, David, Olivia och Anja ledde workshops i fred och säkerhet för över 100 scouter
decorative image
Fredsakademins tipspromenad av Snabbkurs i fred hängde bland träden över hela scoutlägret

Bli Medlem

När du blir medlem i Svenska Freds blir du en aktiv del i vårt arbete för hållbar fred i världen!

Läs mer om oss & vad ett medlemsskap innebär