Combined Shape

PAX NR 4 2021

Desiré Raagart: Hallå där Ruth, Carl Lindhagen-stipendiat!

Årets mottagare av bidrag ur Carl Lindhagens jubileumsfond, Ruth Björklöv, reste till flyktinglägren på Samos och Lesbos i Grekland som volontär. PAX träffade henne för att prata om fred, säkerhet och hennes tankar om flyktinglägren.

VILKEN ROLL HAR BIDRAGET SPELAT FÖR DITT ENGAGEMANG FÖR FRED OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER?

Jag har jobbat som volontär vid flyktinglägret på Samos i Grekland och bidraget möjliggjorde för mig att åka till Lesbos en månad och fortsätta. Då  fick jag djupare förståelse för situationen, eftersom det var först på Lesbos jag tilläts att jobba inne i lägret. Jag pratade med människor om hur flykten påverkar dem, svårigheterna att söka asyl och deras syn på EU. Jag såg också polisens agerande och rasismen. Genom resorna har jag förstått hur inhuman EU:s hantering  av migrationsfrågan är. Det har engagerat mig och fått mig att inse att jag vill jobba med detta framöver - bland annat har jag skrivit för gräsrotsrörelsen Europe Must Act som verkar för ett humant flyktingmottagande i Europa.

VILKA INSIKTER OCH TANKAR TAR DU MED DIG FRÅN DIN TID PÅ SAMOS OCH LESBOS?

Situationen för människorna i lägren på de grekiska öarna är fruktansvärd, det är svårt att föreställa sig utan att ha sett det själv. I lägren finns människor som tillhör grupper med särskilda behov, till exempel äldre och rullstolsburna. Dessa människor ska ha skyddade boenden, inte tvingas bo under lägrens förhållanden. Under värmeböljan fick de i lägren inte ens kallt vatten. Det är omänskligt! Att Ylva Johansson, som är ansvarig EU-kommissionär för migrationsfrågor, har besökt lägren och godkänt dem säger mycket.

VAD BORDE EU GÖRA ÅT DETTA?

Ett fördelningssystem! EU-länderna skyller på att de är i ett dödläge, men de länder som vill kan ta ansvar och strunta i de få som inte vill det. EU systematiserar just nu ett inhumant flyktingbemötande. Det som skulle vara temporära läger i Grekland blir permanenta ”lösningar” där människor blir fast i hemska förhållanden. Samtidigt ser vi en ökad militarisering i bemötande av flyktingar och av EU:s yttre gränser, till exempel genom  att EU:s gemensamma gräns- och kustbevakningsbyrå Frontex får allt större befogenheter och resurser, trots bevis på hur den grekiska kustbevakningen använder våld för att mota bort båtar med flyktingar. Det är en besvikelse att se hur EU alltmer möter människor på flykt som ett säkerhetshot. EU måste stå upp för och verka för en human migrationspolitik som utgår från människors trygghet och rätt till att söka asyl.

HUR VILL DU ENGAGERA DIG I FREDS- OCH SÄKERHETSFRÅGOR FRAMÖVER?

Jag vill jobba med migration och flyktingmottagande i framtiden, kanske på EU-nivå om jag får drömma. Jag studerar nu en master i politik, krig och säkerhet på Försvarshögskolan i Stockholm. Målet är att lära mig mer om hur flyktingmottagande kan bemötas som den humanitära frågan det faktiskt är och på sikt gå ifrån synen på migration som ett säkerhetshot.

Bild på DESIRÉ RAAGART

SKRIBENT

DESIRÉ RAAGART

CARL LINDHAGENS JUBILEUMSFOND

Vart fjärde år delar Svenska Freds ut bidrag från Carl Lindhagens jubileumsfond, som går till fredsintresserade unga som vill ta sitt engagemang vidare genom internationella studier, läger, konferenser eller resor.

"Genom resorna har jag förstått hur inhuman EU:s hantering av migrationsfrågan är. Det har engagerat mig och fått mig att inse att jag vill jobba med detta framöver."

decorative image
Ruth Björklöv

Bli Medlem

När du blir medlem i Svenska Freds blir du en aktiv del i vårt arbete för hållbar fred i världen!

Läs mer om oss & vad ett medlemsskap innebär