Combined Shape

PAX NR 3 2022

På gång i Fredsakademin

Rysslands fruktansvärda och folkrättsvidriga invasion av Ukraina och den alltmer militariserade samhällsdebatten innebär ett nytt säkerhetspolitiskt läge som många unga känner oro för. Fredsakademins roll som ett forum där samtal om fred och säkerhet får ta plats fortsätter därför att vara viktig. Under sommaren och början på hösten har Fredsakademin besökt Scouternas Jamboree, deltagit på Frihamnsdagarna i Göteborg och startat en ny omgång freds- och ledarskapsutbildning. Därtill har Fredsakademin gett fortsatt stöd till de som inte vill bära vapen eller oroas för att behöva göra värnplikt mot sin vilja när fler ska pliktas in framöver.

Fredsakademins tredje omgång : I september drog Fredsakademin igång den tredje omgången av freds- och ledarskapsutbildningen med över 60 engagerade unga. Möt några av Fredsakademins nya deltagare och läs om varför de tycker det är viktigt att engagera sig för fred just nu!

Bild på TILDE KARLSSON

GÖTEBORGSGRUPPEN

TILDE KARLSSON

“Det har inte undgått någon att vi har ett nytt säkerhetspolitiskt läge i Europa. I denna snabba omställning till ett nytt säkerhetspolitiskt läge är det viktigt att vi stannar upp. Det är viktigt att engagera sig för fred för att vara en bromskloss till den upprustning och mer militariserade värld vi ser nu.”

Bild på elio mdivani

lundGRUPPEN

elio mdivani

“Jag är själv rysk medborgare och när jag fick reda på att Ryssland invaderat Ukraina kände jag en känsla av skuld och skam och framförallt en drivkraft att försöka förändra och påverka. Fredsakademin är en möjlighet att enas i en motståndskraft till det mer militaristiska samhället vi drivs till att leva i.”

Bild på ELSA EWERT

STOCKHOLMSGRUPPEN

ELSA EWERT

“Jag tycker inte att krig hör hemma i en modern värld. Därför är det viktigt att särskilt unga som jag engagerar sig för fred.”

Bild på ELLA SJÖBECK

LUNDGRUPPEN

ELLA SJÖBECK

“Jag känner en betydande oro kring utvecklingen i världen, inte minst Putins krig mot Ukraina, men också i det svenska samhället där det är en mer aggressiv retorik i den offentliga debatten med till exempel ökad rasism och antifeminism. Jag vill bidra med det jag kan för att vara en motkraft mot det.”

Bild på DIONNE LUNDMARK

UMEÅGRUPPEN

DIONNE LUNDMARK

“Den rådande situationen i världen gör att jag tycker det är viktigt att fortsätta prata om fred. Vi behöver öka kunskapen kring ämnet för att veta vilka metoder och medel vi ska använda för att nå den utvecklingen vi vill se framöver.”

Bild på isabella hjorth

stockholmsgruppen

isabella hjorth

“Det finns så mycket osäkerhet nu, såsom högerpopulism, gängkriminalitet och ett krig i Europa. Då känns det extra viktigt att komma ihåg vilken grund vi står på, alltså den fredliga grunden.”

Bli Medlem

När du blir medlem i Svenska Freds blir du en aktiv del i vårt arbete för hållbar fred i världen!

Läs mer om oss & vad ett medlemsskap innebär