Combined Shape

PAX NR 4 2021

Rebecka Lindholm Schulz: Fredsakademin på World Peace Congress i Barcelona

Det omisskännliga sorlet av många människor som har mycket att prata om fyller hela lokalen. Aktivister och fredsorganisationer från hela världen har äntligen fått chans att träffas fysiskt när International Peace Bureau bjuder in till World Peace Congress i Barcelona.

Känslan av hopp är stark när tonerna från ”Imagine” med John Lennon och Yoko Ono får inleda kongressen från högtalarsystemet på scenen.  Men trots lättade restriktioner gör pandemin sig påmind. Alla besökare bär munskydd och mikrofonerna på scenen spritas i varje paus. Flera av de inledande talarna tar fasta på pandemin när de lyfter de säkerhetshot vi har att hantera framöver. Kärnvapen, klimatet, rasism, ojämlikhet, militär upprustning och hur vapenexport göder och förvärrar konflikter är exempel som tas upp. 

Linnéa Kjellström och Karin Hansson har nyligen avslutat Fredsakademins ledarskapsutbildning och det är första gången de medverkar på en internationell fredskongress. 

HUR KOMMER DET SIG ATT NI ÄR PÅ PLATS I BARCELONA?

Linnéa: När vi gick Fredsakademins ledarskapsutbildning fick vi tips om att vi kunde söka stipendium för att åka till Barcelona. Vi sökte, gick på intervju och på den vägen var det!

Karin: Stipendiet delades ut av Svenska Freds lokalförening i Göteborg. Vi båda har ett stort fredsintresse och är passande nog från Göteborg. 

Kongressen pågår i tre dagar, workshops varvas med tal och mingel. Dessutom arrangeras ett särskilt möte för IPBs ungdomsrörelse, där Linnéa och Karin representerar Svenska Freds. 

“They say I’m a dreamer, but I’m not the only one” säger Reiner Braun, verkställande chef på IPB, som håller ett av avslutningstalen på söndagen. Citatet knyter an till låten som inledde mötet ett par dagar tidigare och symboliserar att kongressen visat att vi är många som är övertygade om att en bättre värld är möjlig. Det lyfter även Karin och Linnéa som är fyllda av många intryck och nya tankar efter tre intensiva dagar i Barcelona.

VAD HAR VARIT MEST LÄRORIKT?

Linnéa: Det har varit lärorikt att träffa människor från andra organisationer. Det har gett fler och nya perspektiv. Även om både jag och Karin pluggar dessa frågor och de inte är helt nya så har det gett en djupare inblick. Vi pratade bland annat om hur klimatfrågor och krig hänger ihop. Det har jag läst om tidigare, men inte riktigt med det djupet. Det var också spännande att få möta personer som inte är från Sverige eller Europa och höra deras perspektiv på till exempel feminism och fredsfrågor och hur det hänger ihop.

Karin: Jag håller med, att kongressen är internationell med människor från hela världen är viktigt. Jag kan tycka att fredsrörelsen i Sverige fastnar i den svenska bubblan, vilket inte är konstigt när civilsamhället försöker skapa förändring i Sverige. Det är dock viktigt att se hur fredskamper i världen kan se olika ut. En kvinna från Libanon berättade exempelvis om hennes aktivism som är en helt annan fredskamp. Även om vi kämpar mot samma mål är det viktigt att förstå att vi verkar i helt olika kontexter. Det har varit otroligt lärorikt.

HUR KAN RESAN HJÄLPA ER I ERT FRAMTIDA ENGAGEMANG?

Karin: Resan har varit lärorik och viktig för vårt fortsatta engagemang på alla sätt och vis. Framförallt skulle jag säga att jag insåg hur stor fredsrörelsen är och hur mångfacetterad den är. För mig som vill jobba med fred är det bra att inse att det går att angripa fredsfrågan på olika sätt. Att vi fått träffa många nätverk är också en dörr in som är viktig och givande.

Linnéa: Alla vi mötte var öppna och välkomnande. Det har gett oss goda möjligheter att samarbeta med andra organisationer och fortsätta lära av varandra framöver.

Karin: Vi har båda gått Fredsakademin som har varit vår dörr in i fredsrörelsen och civilsamhället, utan Fredsakademin hade vi inte hamnat här. Fredskongressen har varit som en fördjupning i det vi lärt oss genom Fredsakademin; att fred är mer än bara en sak och att vi har olika upplevelser av fred beroende på var vi kommer ifrån och vad vi upplevt. Det är något vi pratat om i Fredsakademin och det har blivit ännu tydligare nu. 

VAD TAR NI MER ER LITE EXTRA?

Karin: Det har varit fantastiska dagar, även om det såklart alltid finns saker som kan förbättras.  Jag tar med mig att det är viktigt att lära och inspireras av varandra för att kunna nå gemensamma mål och att vi är många som vill skapa förändring. 

Linnéa: Det är en trygghet att veta att vi inte är ensamma i att vilja skapa fred. Det tar jag med mig.

Karin: Det har varit viktigt att inse att vi är många människor som bryr oss och vill skapa förändring. Det är mäktigt!

World Peace Congress arrangerades av International Peace Bureau i Barcelona den 15-17 oktober 2021. På plats i Barcelona var också Gabriella Irsten, ansvarig för frågor om hållbar fred och mänsklig säkerhet på Svenska Freds, och Rebecka Lindholm Schulz, projektledare för Fredsakademin.

Bild på REBECKA LINDHOLM SCHULZ

SKRIBENT

REBECKA LINDHOLM SCHULZ

decorative image
Karin, Linnéa, Gabriella & Rebecka i Barcelona på World Peace Congress

"För mig som vill jobba med fred är det bra att inse att det går att angripa fredsfrågan på olika sätt." - Karin

decorative image
Karin & Linnéa på workshop med WILPF Youth
decorative image
Fredscoacherna Karin & Linnéa

International Peace Bureau:

Svenska Freds var med och grundade International Peace Bureau (IPB) i slutet av 1800-talet. IPB är en av världens äldsta fredsorganisationer och tilldelades Nobels fredspris för sitt fredsarbete 1910.

Bli Medlem

När du blir medlem i Svenska Freds blir du en aktiv del i vårt arbete för hållbar fred i världen!

Läs mer om oss & vad ett medlemsskap innebär