Combined Shape

PAX 2023 NR 2

FREDSAKADEMIN STÄRKER UNGAS DELAKTIGHET I FREDSARBETET

FREDSAKADEMIN STÄRKER UNGAS DELAKTIGHET I FREDSARBETET

Fredsakademins tredje projektår går mot sitt slut. Sedan 2020 har vi byggt upp Fredsakademin som blivit en viktig verksamhet både för Svenska Freds och målgruppen unga. Genom Fredsakademin skapar vi ett forum för unga att lära sig mer om, reflektera över och diskutera med andra hur vi bäst skapar hållbar fred och mänsklig säkerhet. Här svarar  Fredsakademins projektledare Rebecka Lindholm Schulz på frågor kring åren som gått och Fredsakademins framtid. 

Varför startades Fredsakademin?

Fredsakademin startades som en motreaktion på den militariserade samhällsdebatten och den ökade militära upprustningen. Vi såg att det fanns ett behov av att opinionsbilda, utbilda och bredda synen på fred och säkerhet. Eftersom värnplikten återaktiverades 2017 såg vi också ett behov av att finnas som stöd för de som inte vill bära vapen. Att stå upp för allas rätt att slippa bära vapen är en viktig del av Svenska Freds historia. 

Vad har Fredsakademin gjort under de här första åren?

Framförallt har vi skapat ytor för ungas delaktighet genom att engagera tusentals unga i samtal om fred och säkerhet. Vi har utvecklat en freds- och ledarskapsutbildning, startat upp workshopverksamhet i gymnasieskolor, tagit fram den digitala plattformen fredsakademin.se, och ordnat aktiviteter runt om i landet; från Storuman till Gotland och Kristianstad. Nyligen möjliggjorde vi för 35 unga från hela Sverige att delta på Svenska Freds 140-årsfirande och att göra studiebesök på bland annat UD. 

Fredsakademin har mött unga i en tid när nyhetsmedia och sociala medier fyllts av nyheter om krig, Nato och kärnvapenhot , hur har det varit? 

Vi har märkt att unga känner ökad oro, framförallt över att kunna kallas till värnplikt. Vi har också märkt att det finns ett stort behov av att reflektera och samtala om krig, fred och hur vi bäst skapar säkerhet. De forum och utrymmen Fredsakademin skapar för unga att få kunskap om och diskutera de fredliga alternativen har därför blivit ännu viktigare. 

Om du blickar tillbaka på de här tre åren, vad tar du med dig? 

Jag tar med mig otroligt mycket, framförallt kraften i att samlas. Samtal och möten med unga har gett ny kraft, energi och inspiration, inte minst i en tid som annars kan kännas dyster med krig i Europa, ett ökat kärnvapenhot och ökad militär upprustning. 

Hur ser framtiden ut för Fredsakademin?

Behovet av Fredsakademin lär fortsätta att öka i takt med ökad militarisering, särskilt med tanke på att Försvarsmakten tidigare i år sagt att fler omotiverade kommer behöva göra värnplikt framöver. Nu handlar det om att förvalta och vidareutveckla den verksamhet vi byggt upp och fortsätta skapa ytor för ungas delaktighet.

5 000 unga - Fredsakademin har engagerat över 5 000 unga, framförallt gymnasieelever, i samtal om fred och säkerhet genom workshoppar, föreläsningar och andra aktiviteter. 

200 fredscoacher - Nästan 200 unga har utbildats till fredscoacher och fått kunskap om ickevåld, påverkansarbete och ledarskap.

100 engagerade -Fredsakademin har möjliggjort för omkring 100 unga att engagera sig i Svenska Freds verksamhet.

decorative image

"Samtal och möten med unga har gett ny kraft, energi och inspiration, inte minst i en tid som annars kan kännas dyster med krig i Europa, ett ökat kärnvapenhot och ökad militär upprustning."

Bli Medlem

När du blir medlem i Svenska Freds blir du en aktiv del i vårt arbete för hållbar fred i världen!

Läs mer om oss & vad ett medlemsskap innebär