Combined Shape
decorative image

VAPENFRI TJÄNST

STEG FÖR STEG: SÅ ANSÖKER DU

Har du blivit kallad till värnplikt eller redan påbörjat din militära utbildning och insett att du inte vill bära vapen? Eller har du inte mönstrat än men är orolig för att du ska kallas till värnplikt och behöva bära vapen? Vi reder ut vad som gäller för att få göra vapenfri tjänst, när i processen du kan ansöka om det, hur du fyller i blanketten, vad du kan göra om din ansökan blir avslagen och vilka lagstöd som finns.

Allt du behöver veta om vapenfri tjänst

Om du inte vill bära vapen

Som totalförsvarspliktig har du rätt att ansöka om att få vara vapenfri. Det innebär att du inte behöver använda eller bära vapen. Du kan få göra civilplikt och krigsplaceras inom det civila försvaret. För närvarande genomförs inte någon sådan utbildning, men du kan bli kallad till utbildning senare om behoven inom det civila försvaret skulle ändras.

För att ansöka om vapenfri tjänst fyller du i blanketten ”Ansökan om rätt att vara vapenfri” på Plikt- och prövningsverkets hemsida. Därefter skriver du ut den, undertecknar och skickar in den till: Plikt och prövningsverket, Box 31, 651 02 Karlstad.

Då kan du ansöka om vapenfri tjänst

Om du berörs av värnplikten och vet att du inte vill bära vapen är det bra att ansöka om vapenfri tjänst så fort som möjligt. Om din ansökan kommer in inom 6 månader efter att du skrivits in för att göra värnplikt ska ansökan enligt lagen (1994:1809), 3 kap 18 §, beviljas utan ytterligare utredning. Det innebär att du inte behöver motivera varför du inte kan bära vapen. Detsamma gäller om du skickar in din ansökan innan du fått veta om du ska göra värnplikt eller inte. Det är alltså bra att skicka in din ansökan så fort du vet att du inte vill bära vapen. 

Om du ansöker om vapenfri tjänst när du påbörjat din värnplikt eller efter att det gått 6 månader sedan du tagit del av ditt inskrivningsbeslut behöver du fylla i blanketten och förklara varför du inte kan bära vapen. I vissa särskilda fall kan också en ytterligare utredning om din ansökan begäras även om den kommer inom 6 månader från att du fått veta att du skrivits in för att göra värnplikt. Läs mer om hur du ska tänka när du fyller i ansökan under “Hur fyller jag i min ansökan om vapenfri tjänst?”.

Så fyller du i din ansökan om vapenfri tjänst

Om du har påbörjat din militära utbildning och under tiden insett att du inte vill bära vapen behöver du fylla i blanketten “Ansökan om rätt att vara vapenfri” och förklara varför du inte kan bära vapen. 

I blanketten får du berätta om din inställning till att använda vapen mot en annan person genom att svara på tre frågor.
1. När och hur kom du fram till din inställning om användning av vapen mot en annan person?
2. Kan du tänka dig att använda väpnat våld i någon särskild situation eller för något särskilt ändamål eller finns det något slags våld som du anser att du kan använda?
3. Hur tror du att din inställning till att själv använda vapen i en krigssituation skulle påverkas om andra i din omgivning försvarar landet med vapen?

I lagen står det att du behöver ha en “allvarlig personlig övertygelse” om att du inte kan använda vapen mot någon annan för att få din ansökan beviljad. För att din personliga övertygelse ska räknas som “allvarlig” behöver du förklara att du aldrig kan tänka dig att använda vapen mot någon, inte ens som självförsvar eller för att skydda någon annan.  

 Exempel på hur du kan motivera att du är övertygad om att du inte kan använda vapen mot någon annan kan vara att du förklarar att du:
- inte tror på vapen eller våld som en fungerande konfliktlösningsmetod och är övertygad om att vapen eller våld inte bidrar till säkerhet, utan snarare tvärtom.
- är övertygad om att förberedelser för användningen av våld och vapen som konfliktlösningsmetod leder till att våld används i högre grad och på så vis leder till minskad säkerhet.
- anser att militära medel motverkar individens säkerhet och att aktivt arbete mot våld istället bör prioriteras.
- anser att alla förberedelser för att använda vapen normaliserar våld som lösning.
- anser att för att skapa hållbar fred och inkluderande samhällen bör människor tränas i att undvika våld och användningen av vapen.
- att det går emot din syn på världen och människan.

Du kan vända dig till oss om du vill ha stöd eller råd när du fyller i din ansökan.

Om din ansökan blir avslagen

Om du inte fått möjlighet att muntligen få förklara varför du inte kan bära vapen kan du i första hand vända dig till Pliktverket och begära att få göra det.  Enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, 3 kap 20 §, får en ansökan om tjänstgöring utan vapen inte avslås utan att den som ansökt har fått tillfälle att muntligen lämna uppgifter i ärendet. Om du redan fått förklara dig muntligen kan du överklaga beslutet. Ett beslut om rätten att vara vapenfri är överklagningsbart enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt 11 kap. 4 §. Det är då Statens överklagandenämnd som prövar din överklagan.

Enligt lagen krävs det att du har en allvarlig personlig övertygelse om att inte kunna använda vapen mot någon annan för att få din ansökan beviljad. Detta gäller alltså i alla lägen och inte bara i konflikt- eller krigssituation. Om du väljer att överklaga är det därför viktigt att du förtydligar just det, att du inte kan använda vapen mot någon annan i någon situation, inte ens som självförsvar eller för att skydda någon annan. Om din ansökan fortfarande inte beviljas och du vägrar att använda vapen innebär det att du vapenvägrar. Du kan straffas för att vapenvägra. Det vanligaste är att straffas med böter, men det har också hänt att personer som hoppat av värnplikten och totalvägrat straffats med fängelse. Du kan vända dig till Svenska Freds om du straffas för din vapenvägran eller totalvägran. Svenska Freds har också en fond som heter Kampfonden som stöttar totalvägrare och vapenvägrare. Läs mer om Kampfonden här.

Bli Medlem

När du blir medlem i Svenska Freds blir du en aktiv del i vårt arbete för hållbar fred i världen!

Läs mer om oss & vad ett medlemsskap innebär