Combined Shape
decorative image

MÖNSTRING OCH VÄRNPLIKT

Här hittar du statistik om mönstring och värnplikt.

I mars 2017 beslutade regeringen att återaktivera värnplikten. Det innebar att skyldigheten att mönstra började gälla från 1 juli 2017 samt att skyldigheten att genomföra grundutbildning med värnplikt började gälla från 1 januari 2018.

Sedan dess har antalet personer som kallas till mönstring och värnplikt ökat successivt och i december 2022 meddelade regeringen att de vill utöka antalet värnpliktiga från 5 000-6 000 personer till 10 000 personer per år. Fler värnpliktiga ökar risken för att personer som inte vill göra värnplikt kallas mot sin vilja, och i januari 2023 meddelade Försvarsmakten att fler omotiverade 18-åringar kommer att behöva göra värnplikten framöver.

På den här sidan hittar du statistik om allt som rör mönstring och värnplikt sedan värnplikten återaktiverades 2017.

10 000

Mellan 2030 och 2035 ska antalet unga som kallas till värnplikt öka till 10 000 varje år

Brott mot totalförsvarsplikten

Mönstring och värnplikt regleras inom ramen för lagen om totalförsvarsplikt. Om du till exempel vägrar bära vapen eller vägrar göra värnplikt bryter du mot totalförsvarsplikten. Det innebär att du kan straffas med böter eller fängelse. Sedan värnplikten återaktiverades har flera personer dömts till fängelse. Här hittar du statistik på antal personer som har dömts till fängelse eller böter för brott mot totalförsvarsplikten sedan värnplikten återaktiverades 2017.

2022

Fängelse: 7 personer
Böter: 41 personer
Skyddstillsyn: 1 person

2021

Fängelse: 2 personer
Böter: 42 personer

2020

Fängelse: 8 personer
Böter: 45 personer

2019

Fängelse: 12 personer
Böter: 70 personer

2018

Fängelse: 4 personer
Böter: 25 personer

2017

Fängelse: 1 person
Böter: 1 person

Antal mönstrade sedan 2017

2023: 36 400 personer

2022: 21 100 personer

2021: 19 800 personer

2020: 13 000 personer

2019: 16 200 personer

2018: 14 100 personer

2017: 2 100 personer

Antal personer som gjort värnplikt sedan 2017

2023: 7 300 personer

2022: 5 500 personer

2021: 5 800 personer

2020: 5 000 personer

2019: 4 600 personer

2018: 3 700 personer

2017: 900 personer

Vill du inte bära vapen?

Läs om vapenfri tjänst här!

Bli Medlem

När du blir medlem i Svenska Freds blir du en aktiv del i vårt arbete för hållbar fred i världen!

Läs mer om oss & vad ett medlemsskap innebär