Combined Shape

FREDSCOACHERNA

Funderar du på att söka till Fredsakademins ledarskapsutbildning? Här kan du ta del av vad några tidigare fredscoacher har sagt om varför de sökte till utbildningen, vad de tar med sig och vad de skulle vilja skicka med till någon som precis som du funderar på att söka!

Vårterminen 2021 hölls den allra första terminen av Fredsakademins ledarskapsutbildning med 61 unga runt om i landet. Här kan du möta några av våra fredscoacher och läsa om varför de sökte, vad det bästa med utbildningen och att vara fredscoach är och varför Fredsakademins arbete är så viktigt.

Fredscoach

Karin

"Många av oss har en stark vilja, en åsikt och en dröm – men vad ska vi göra av dessa? Jag har länge haft ett stort intresse för fredsfrågor. Tankar och åsikter om Försvarsmakten och den svenska vapenhandeln har följt med mig så länge jag kan minnas. Samtidigt har jag burit med mig en känsla av hopplöshet, en känsla av att jag som människa inte kan göra skillnad. Därför sökte jag till Fredsakademins ledarskapsutbildning, något som jag är otroligt tacksam över att jag fått ta del av.

För om det är något jag lärt mig genom Fredsakademin så är det att förändring är möjlig. Det är den röda tråden i utbildningen: hur en som enskild människa faktiskt kan göra skillnad. Förutom all kunskap som jag fått ta del av om fred, försvar och mänsklig säkerhet, har jag därför fått lära mig om vikten av att sprida kunskap vidare, och hur jag kan göra detta. Något klokare och mer informerad lämnar jag Fredsakademin, men fortsätter i kampen med mer envishet och med större hopp.

Så, du som är intresserad av fredsfrågor, du som är nyfiken eller kanske har en önskan att bidra till förändring – dig vill jag starkt rekommendera att söka Fredsakademins ledarskapsutbildning."

Fredscoach

Jill

"Jag sökte till Fredsakademins ledarskapsutbildning då jag var ute efter att ta mitt intresse för fred- och säkerhetsfrågor ett steg längre och för att få chansen att genomföra workshops på gymnasieklasser eftersom det var en sådan workshop som inspirerat mig att intressera mig för fredsfrågor när jag var yngre. Jag ser fram emot att kunna påverka och diskutera all kunskap jag fått med mig med gymnasieelever i framtiden.

Med hjälp av ledarskapsutbildningar som denna kan fler delta i arbetet att sprida information och kunskap om alla världsliga problem visa hur fredlig konflikthantering utgör en grundpelare för en hållbar framtid. För att undvika att konflikter växer fram och bekämpas vidare med våld krävs det utbildning bland unga om fredliga lösningar och hur man når dessa med hjälp av kommunikation och samarbete.

Att söka till Fredsakademin ger dig chansen att träffa människor som har liknande intressen och engagemang som du själv har. Du får ta del av nya perspektiv på olika frågor som vidgar din förståelse för hur vår värld är uppbyggd och få vägledning samt assistans i hur du kan förmedla dina åsikter och intressen som ligger just dig nära hjärtat till andra runt omkring dig.

De som håller i ledarskapsutbildningen är verkligen eldsjälar för fredsarbete vilket gör att innehållet i sig är noggrant utvalt och bearbetat samt att man får enorma kunskaper genom att bara lyssna på deras tidigare arbete och erfarenheter. Du kommer att lära dig ny intressant information som du kanske aldrig tidigare har hört talas om och du kan ställa alla sorters frågor och få lärorika svar tillbaka!"

Fredscoach

Nadia

"Det kan vara svårt att veta hur en kan bidra till fredsarbetet men Fredsakademins ledarskapsutbildning har äntligen gett mig de verktygen jag behöver för att kunna göra detta på ett konkret och engagerande sätt. Fredsakademins ledarskapsutbildning har gett mig de verktyg som krävs för att intressera och engagera andra i fredsfrågor samtidigt som den stärkt mitt självförtroende och gett mig ökad kunskap. 

Fredsakademins ledarskapsutbildning delar viktig kunskap om mänsklig säkerhet, vår omvärld och hur Sveriges och Försvarsmaktens roll ser ut. Kunskap som ofta inte förmedlas i skolor eller i nyhetskanaler. Detta tycker jag är otroligt viktigt!

Desto fler som är med i Fredsakademin, desto större förändring i samhället kan vi bidra till! Jag skulle varmt rekommendera Fredsakademin för alla möjliga skäl då det är en möjlighet att få in en fot i fredsarbete men också förstärka sitt självförtroende och få sin röst hörd. Jag kan också säga att dagarna vi hade utbildningen var dagar jag väntade och räknade ner för att delta i. Det är inte ofta det finns sådana utbildningar."

Fredscoach

Johanna

"Jag sökte till Fredsakademins ledarskapsutbildning för att jag såg det som en fantastisk chans att fördjupa mina kunskaper i det jag pluggar och är som mest intresserad av. Jag såg det också som ett tillfälle att träffa andra som brinner lika mycket för freds- och säkerhetsfrågor! Jag har fått en ökad förståelse för hur påverkansarbete går till. Från första önskan av förändring till ett faktiskt politiskt beslut. Utbildningen ger konkreta verktyg för förändring tillsammans med en hel del pepp och motivation.

Idag domineras det säkerhetspolitiska fältet av militära frågor och många viktiga perspektiv hamnar i skuggan av det. Det är viktigt att vi fortsätter organisera oss genom till exempel utbildningar för att utvidga samtalet om hur vi bygger upp en hållbar värld i fred. Bultar ditt hjärta för freds- och säkerhetsfrågor - sök till Fredsakademin! Du får fördjupade kunskaper, nya infallsvinklar och framförallt sporre att fortsätta arbetet framåt."