Combined Shape

ALLT DU BEHÖVER VETA

Allt du behöver veta om Fredsakademins utbildning i fred och ledarskap HT22

Fredsakademins utbildning i fred och ledarskap konkretiserar dina teoretiska kunskaper från dina universitetsstudier och tränar dig till att bli fredscoach - certifierad workshopledare i hållbar fred och säkerhet. Här hittar du all information du behöver för att ansöka till Fredsakademin höstterminen 2022.

Under kurstillfällena kommer vi beröra både tematiska områden inom fred och säkerhet och verktyg för inkluderande samtals- och processledning, där du får träna på att leda samtal och workshops tillsammans med en annan deltagare. De tematiska områdena ger dig förståelse för Sveriges koppling till globala frågor och inkluderar bland annat en djupare förståelse för säkerhetspolitik, antimilitarism, värnplikten, svensk vapenexport och civilsamhällets förändringsarbete med fokus på bland annat politiskt påverkansarbete och ickevåld. Kurstillfällena ger också möjlighet att tillsammans reflektera och diskutera de frågor som berörs. 

Fredsakademins utbildning i fred och ledarskap sträcker sig från september 2022 till december 2022. Utbildningen består av 5 digitala träffar samt 3 tillfällen vid start, avslut och mitten på terminen då vi ses fysiskt i Umeå, Stockholm, Göteborg eller Lund beroende på vilken ort du tillhör. Totalt består kursen av 8 obligatoriska träffar på ca 2-3 h utsträckt över en termin. 

För att bli certifierad workshopledare krävs det att du deltar på kursens samtliga tillfällen, övar på att leda samtal/workshop vid två tillfällen under kursen samt håller två workshops för gymnasieklasser efter avslutad utbildning.

Ansökan för höstens omgång av Fredsakademin är öppen 5 maj 2022 till 5 augusti 2022.

Vi tar emot deltagare från hela Sverige. Det är dock bra tänka på att du kommer behöva ta dig till en fysisk plats i Umeå, Stockholm, Göteborg eller Lund för det sista tillfället samt att du ska kunna genomföra workshops på gymnasieskolor, i första hand i Västerbottens, Västra Götalands, Stockholms eller Skåne län.

Vi tar också emot ansökningar från dig som är över 25 år. Vid många ansökningar kommer vi i första hand prioritera dem som ingår i målgruppen 18-25 år.

De kriterier vi lägger störst vikt vid under antagningen är din motivation att delta i Fredsakademin, hålla workshops för gymnasieelever och ta vidare ditt engagemang i freds- och säkerhetsarbetet.

För att bli antagen behöver du ha ett intresse för freds- och säkerhetsfrågor och vilja leda workshops för gymnasieelever efter avslutad utbildning. Inga förkunskaper krävs. 

När du gått utbildningen blir du certifierad workshopledare på uppdrag av Svenska Freds. Du behöver därför känna dig bekväm med att representera Svenska Freds när du besöker gymnasieskolor. Utbildningen är helt kostnadsfri.

Fredsakademin har totalt 3 fysiska kurstillfällen och 5 digitala via Zoom. De fysiska kurstillfällen görs vid start, avslut samt mitten på terminen i en mindre grupp om ca 20 personer. De digitala kurstillfällena görs i en större grupp tillsammans med de andra orterna.

Du blir antagen till den grupp som har sina fysiska kurstillfällen på den ort som ligger närmast dig. Vid behov av resa för att ta dig till den ort där avslutningsträffen hålls kan du få reseersättning.

Obs. Tiderna är preliminära - vi startar alltid samma tid och avslutar senast den utsatta tiden.

Stockholmsgruppen

Tisdag 13 september, kl 16.15-19.30. - Introduktion, hållbar fred och mänsklig säkerhet. Fysiskt kurstillfälle i Stockholm.

Onsdag 28 september, kl 16.15-18.30. - Tematiskt kurstillfälle. Digitalt via Zoom.

Onsdag 12 oktober, kl 16.15-18.30. - Tematiskt kurstillfälle. Digitalt via Zoom.

Onsdag 26 oktober, kl 16.15-18.30. - Tematiskt kurstillfälle. Digitalt via Zoom.

Måndag 7 november, kl 16.15-19.30. - Träning och verktyg för att leda. Fysiskt kurstillfälle i Stockholm.

Onsdag 16 november, kl 16.15-18.30. - Tematiskt kurstillfälle. Digitalt via Zoom.

Onsdag 30 november, kl 16.15-18.30. - Tematiskt kurstillfälle. Digitalt via Zoom.

Måndag 5 december, kl 16.30-19.30. Träning och avslutning. Fysiskt kurstillfälle i Stockholm.

Lundgruppen

Torsdag 15 september, kl 16.15-19.30. - Introduktion, hållbar fred och mänsklig säkerhet. Fysiskt kurstillfälle i Lund.

Onsdag 28 september, kl 16.15-18.30. - Tematiskt kurstillfälle. Digitalt via Zoom.

Onsdag 12 oktober, kl 16.15-18.30. - Tematiskt kurstillfälle. Digitalt via Zoom.

Onsdag 26 oktober, kl 16.15-18.30. - Tematiskt kurstillfälle. Digitalt via Zoom.

Torsdag 10 november, kl 16.15-19.30. - Träning och verktyg för att leda. Fysiskt kurstillfälle i Lund.

Onsdag 16 november, kl 16.15-18.30. - Tematiskt kurstillfälle. Digitalt via Zoom.

Onsdag 30 november, kl 16.15-18.30. - Tematiskt kurstillfälle. Digitalt via Zoom.

Torsdag 8 december, kl 16.30-19.30. - Träning och avslutning. Fysiskt kurstillfälle i Lund.

Göteborgsgruppen

Onsdag 14 september, kl 16.15-19.30. - Introduktion, hållbar fred och mänsklig säkerhet. Fysiskt kurstillfälle i Göteborg.

Onsdag 28 september, kl 16.15-18.30. - Tematiskt kurstillfälle. Digitalt via Zoom.

Onsdag 12 oktober, kl 16.15-18.30. - Tematiskt kurstillfälle. Digitalt via Zoom.

Onsdag 26 oktober, kl 16.15-18.30. - Tematiskt kurstillfälle. Digitalt via Zoom.

Onsdag 9 november, kl 16.15-19.30. - Träning och verktyg för att leda. Fysiskt kurstillfälle i Göteborg.

Onsdag 16 november, kl 16.15-18.30. - Tematiskt kurstillfälle. Digitalt via Zoom.

Onsdag 30 november, kl 16.15-18.30. - Tematiskt kurstillfälle. Digitalt via Zoom.

Tisdag 7 december, kl 16.30-19.30. - Träning och avslutning. Fysiskt kurstillfälle i Göteborg.

Umeågruppen

Tisdag 20 september, kl 16.15-19.30. - Introduktion, hållbar fred och mänsklig säkerhet. Fysiskt kurstillfälle i Umeå.

Onsdag 28 september, kl 16.15-18.30. - Tematiskt kurstillfälle. Digitalt via Zoom.

Onsdag 12 oktober, kl 16.15-18.30. - Tematiskt kurstillfälle. Digitalt via Zoom.

Onsdag 26 oktober, kl 16.15-18.30. - Tematiskt kurstillfälle. Digitalt via Zoom.

Tisdag 1 november, kl 16.15-19.30. - Träning och verktyg för att leda. Fysiskt kurstillfälle i Umeå.

Onsdag 16 november, kl 16.15-18.30. - Tematiskt kurstillfälle. Digitalt via Zoom.

Onsdag 30 november, kl 16.15-18.30. - Tematiskt kurstillfälle. Digitalt via Zoom.

Tisdag 13 december, kl 16.30-19.30. - Träning och avslutning. Fysiskt kurstillfälle i Umeå.

Bli Medlem

När du blir medlem i Svenska Freds blir du en aktiv del i vårt arbete för hållbar fred i världen!

Läs mer om oss & vad ett medlemsskap innebär