Combined Shape

FAQ

FAQ - FREDSAKADEMINS UTBILDNING

Om utbildningen

Hur mycket tid behöver jag lägga på utbildningen?

Freds- och ledarskapsutbildningen fungerar som ett komplement till andra universitetsstudier där du får möjlighet att konkretisera dina kunskaper. Det är alltså fullt möjligt att genomföra utbildningen vid sidan av andra studier.

Kurstillfällena, som äger rum varannan vecka, är schemalagda på 2-2,5. Däremellan får du uppgifter att göra till kommande tillfällen. Uppgifterna är uppskattade att ta ca 1-2 h att göra. Studietakten ligger alltså på ca 2 h/vecka under utbildningen.

Vad för sorts uppgifter kommer jag göra?

Exempel på uppgifter som du ska genomföra mellan kurstillfällena är att läsa en debattartikel eller ett blogginlägg, se videoklipp som berör ett specifikt tema, reflektera kring vad olika frågor har för betydelse för dig och interagera med de andra kursdeltagarna i diskussionsforum kring frågor som ges. Inför två kurstillfällen kommer dina uppgifter vara att planera och förbereda ett samtal och en workshop som du under två separata tillfällen leder tillsammans med en annan deltagare. Under planeringen får du stöd av tränarna på utbildningen.

Var hålls utbildningen?

Fredsakademins utbildning genomförs i samarbete med Institutionen för Globala Studier vid Göteborgs Universitet, Institutionen för Ekonomisk Historia och Internationella Relationer vid Stockholms Universitet, Statsvetenskapliga Institutionen vid Lunds Universitet och Statsvetenskapliga Institutionen vid Umeå Universitet. Utbildningen genomförs alltså i nuläget i städerna Göteborg, Stockholm, Umeå och Lund. Eftersom att utbildningen genomförs digitalt behöver du endast ta dig till någon av städerna för det avslutande tillfället.

Workshopsen som du som deltagare håller för gymnasieklasser kommer äga rum i region Västerbotten, region Stockholm, region Skåne och Västra Götalandsregionen. Det är alltså till någon av dessa regioner du behöver kunna ta dig för att hålla workshops efter genomförd utbildning.

Till vem riktar sig utbildningen?

Utbildningen riktar sig till alla unga som är intresserade av freds- och säkerhetsfrågor. Det spelar alltså ingen roll om du tidigare varit engagerad i Svenska Freds eller inte, även om vi såklart tycker det är roligt om du som redan känner till oss vill vara med på freds- och ledarskapsutbildningen!

Freds- och ledarskapsutbildningen genomförs av Svenska Freds och är för dig som är intresserad av att ta vidare ditt engagemang. Om du vill lära dig mer om Svenska Freds finns möjlighet att med stöd av oss bidra till fredsarbetet genom att exempelvis skriva artiklar till Svenska Freds medlemstidning PAX, bidra med avsnitt till Svenska Freds Fredspodden, anordna ett event/seminarium eller starta en fredsgrupp.

Ansökan, krav och urval

När öppnar nästa ansökan?

Nästa freds- och ledarskapsutbildning genomförs under höstterminen 2022. Ansökan öppnar under våren 2022.

Hur går urvalet till?

De kriterier vi lägger störst vikt vid under antagningen är din motivation för att delta i projektet, för att hålla workshops för gymnasieelever samt för att ta vidare ditt engagemang i freds- och säkerhetsarbetet. Vid många ansökningar kommer vi prioritera att fylla alla grupper tillhörande varje ort och ansökningar från unga i åldrarna 18-25. Detta då Fredsakademin genomförs med stöd av Allmänna Arvsfonden de första tre åren och åldrarna 16-25 är målgruppen som är prioriterad i finansieringen.

Antagningsbesked kommer så snart som möjligt efter att ansökan stängt. Senast 3 veckor efter sista datum för ansökan.

Kan jag söka om jag inte studerar?

Det spelar ingen roll om du studerar eller vilket universitet du går på. Det enda kravet är att du ska kunna ta dig till den ort där utbildningstillfället ges.

Är det värt att söka om jag är över 25?

Ja! Du är varmt välkommen med din ansökan även om du är över 25 år. I första hand behöver vi prioritera den målgrupp vi fått finansiering av Allmänna Arvsfonden för, det vill säga 18-25 år. Det finns dock möjlighet att få plats ändå. Om det kommer in många ansökningar från unga över 25 ger det också oss en indikation på att det finns ett intresse för unga över 25. Det ökar möjligheten för oss att i framtiden och kommande terminer öppna upp för fler unga att gå Fredsakademins utbildning.

Spelar det någon roll vad jag pluggar?

Nej. Det spelar ingen roll om du pluggar ämnen som är relaterade till freds- och säkerhetsfrågor, något annat eller inte pluggar alls. Det enda kravet är att du ska ha ett intresse för freds- och säkerhetsfrågor.

Hur många antas?

Vi antar 64 deltagare för varje omgång av freds- och ledarskapsutbildningen. Deltagarna fördelas i fyra grupper med 16 deltagare/grupp.

Workshops efter utbildningen

Kommer jag hålla workshops själv?

Nej. Du kommer planera och genomföra workshopsen tillsammans med en annan deltagare på Fredsakademins freds- och ledarskapsutbildning. Under utbildningen får ni möjlighet att öva tillsammans och leda ett samtal tillsammans. Du får också stöd av oss inför ditt workshopbesök.

Vem kontaktar skolan?

Vi kommer att sköta kontakten med gymnasieskolor och sedan para ihop dig och den du leder workshops tillsammans med till en gymnasieklass. I första hand kommer kontakten att rikta sig till gymnasieskolor i Västra Götalandsregionen, region Stockholm, region Skåne och region Västerbotten. Det är alltså i dessa regioner som workshopsen kommer genomföras. 

Om du själv bor i en annan region och har kontakt med en gymnasieskola på den orten går det också bra att genomföra workshopen där.

Var kan jag hålla workshops?

Vi kommer i första hand kommer hålla kontakten med gymnasieskolor i Västra Götalandsregionen, region Stockholm, region Skåne och region Västerbotten. Det är alltså i dessa regioner som workshopsen kommer genomföras. 

Om du själv bor i en annan region och har kontakt med en gymnasieskola på den orten går det också bra att genomföra workshopen där.

Vad behöver jag göra innan workshopen?

Innan du håller i din workshop behöver du planera och bestämma upplägg samt stämma av med oss innan. Det kommer finnas färdiga upplägg som du använder i din workshop. Det kommer även finnas upplägg där du utifrån en förbestämd struktur är mer fri att bygga upp workshopen själv, till exempel välja vilken inriktning diskussioner ska ta och vilka övningar som ska ingå.

Bli Medlem

När du blir medlem i Svenska Freds blir du en aktiv del i vårt arbete för hållbar fred i världen!

Läs mer om oss & vad ett medlemsskap innebär