Combined Shape

FAQ

FAQ - FREDSAKADEMINS UTBILDNING I FRED OCH LEDARSKAP

Om utbildningen

Hur mycket tid behöver jag lägga på utbildningen?

Utbildningen fungerar som ett komplement till andra universitetsstudier där du får möjlighet att konkretisera dina kunskaper. Det är alltså fullt möjligt att genomföra utbildningen vid sidan av andra studier.

De 10 kurstillfällena, som äger rum ca varannan vecka, är schemalagda på ca 2-3 h. Inför att du ska leda ett samtal vid ett tillfälle och hålla en miniworkshop på ett annat tillfälle tillsammans med en annan kursdeltagare får du göra en förberedande uppgift. Fördelat över en hel termin blir studietakten runt 2 h per vecka.

Hur ser uppgifterna ut?

Inför två kurstillfällen kommer dina uppgifter vara att planera och förbereda ett samtal och en workshop som du under två separata tillfällen leder tillsammans med en annan deltagare. Under planeringen får du stöd av tränarna på utbildningen. 

Inför varje tematiskt kurstillfälle finns föreslagen litteratur och tips på att läsa mer.
Det är inte obligatoriskt att ta del av den informationen, men ett tips för dig som vill lära dig mer och vara förberedd inför de tematiska kurstillfällena där vi kommer ha fokus på att diskutera och reflektera tillsammans.

Var hålls utbildningen?

Fredsakademins utbildning i fred och ledarskap genomförs i samarbete med Institutionen för Globala Studier vid Göteborgs Universitet, Institutionen för Ekonomisk Historia och Internationella Relationer vid Stockholms Universitet, Statsvetenskapliga Institutionen vid Lunds Universitet och Statsvetenskapliga Institutionen vid Umeå Universitet. Utbildningen genomförs alltså i nuläget i städerna Göteborg, Stockholm, Umeå och Lund.

Utbildningen genomförs digitalt förutom tre tillfällen då vi träffas fysiskt på de fyra studieorterna för att bland annat träna på att leda samtal. Se schema från en tidigare termin här.
 
Våra workshops som du som deltagare håller för gymnasieklasser kommer äga rum i region Västerbotten, region Stockholm, region Skåne och Västra Götalandsregionen. Det är alltså till någon av dessa regioner du behöver kunna ta dig för att hålla workshops efter genomförd utbildning.

Till vem riktar sig utbildningen?

Utbildningen riktar sig till alla unga som är intresserade av freds- och säkerhetsfrågor. Det spelar alltså ingen roll om du tidigare varit engagerad i Svenska Freds eller inte, även om vi såklart tycker det är roligt om du som redan känner till oss vill vara med på utbildningen!

Utbildningen, som genomförs av Svenska Freds, är för dig som är intresserad av att ta vidare ditt engagemang. Om du vill lära dig mer om Svenska Freds finns möjlighet att med stöd av oss bidra till fredsarbetet genom att exempelvis skriva artiklar till Svenska Freds medlemstidning PAX, bidra med avsnitt till Svenska Freds Fredspodden, anordna ett event/seminarium eller starta en fredsgrupp.

Ansökan, krav och urval

När öppnar nästa ansökan?

Utbildningen kommer inte att hållas till hösten 2023. Håll utkik framöver för när nästa termin av freds- och ledarskapsutbildningen drar igång!

Hur går urvalet till?

De kriterier vi lägger störst vikt vid vid antagningen är din motivation för att delta i Fredsakademin, för att hålla workshops för gymnasieelever samt för att ta vidare ditt engagemang i freds- och säkerhetsarbetet. Vid många ansökningar kommer vi prioritera att fylla alla grupper tillhörande varje ort och ansökningar från unga i åldrarna 18-25. Detta då Fredsakademin genomförs med stöd av Allmänna Arvsfonden och åldrarna 16-25 är målgruppen som är prioriterad i finansieringen.

Kan jag söka om jag inte studerar?

Ja! Det spelar ingen roll om du studerar eller vilket universitet du går på om du studerar. Det enda kravet är att du ska kunna ta dig till den ort där de fysiska utbildningstillfällena ges.

Är det värt att söka om jag är över 25?

Ja! Du är varmt välkommen med din ansökan även om du är över 25 år. I första hand behöver vi prioritera den målgrupp vi fått finansiering av Allmänna Arvsfonden för, det vill säga 18-25 år. Det finns dock möjlighet att få plats ändå. Om det kommer in många ansökningar från unga över 25 ger det också oss en indikation på att det finns ett intresse för unga över 25. Det ökar möjligheten för oss att i framtiden och kommande terminer öppna upp för fler unga att gå Fredsakademin.

Spelar det någon roll vad jag pluggar?

Nej. Det spelar ingen roll om du pluggar ämnen som är relaterade till freds- och säkerhetsfrågor, något annat eller inte pluggar alls. Det enda kravet är att du ska ha ett intresse för freds- och säkerhetsfrågor.

Hur många antas?

Till våren 2024 kommer 80 deltagare antas indelat i fyra grupper.

Workshops efter utbildningen

Hur fungerar det efter utbildningen? När måste jag hålla mina första workshops?

Workshops genomförs fysiskt i gymnasieklasser. För att bli certifierad workshopledare måste du genomföra två workshops i gymnasieklasser.

Det finns inget krav på när i tiden du måste genomföra dina två workshops för gymnasieelever. För dig som inte har möjlighet att hålla workshops kommande termin, exempelvis pga att du är i en annan stad, har praktik eller utbytestermin, finns det möjlighet att hålla dina workshops längre fram. Det kommer då finnas möjlighet att delta på en “dive-back-in” träning där vi repeterar momenten från utbildningen så att du känner dig redo för att hålla i workshop.

Kommer jag hålla workshop själv?

Nej. Du kommer planera och genomföra dina workshops tillsammans med en annan deltagare på Fredsakademins freds- och ledarskapsutbildning. Under utbildningen får ni möjlighet att öva tillsammans och leda ett samtal tillsammans. Du får också stöd av oss inför ditt workshopbesök och om möjligt ser vi till att någon från utbildningsteamet finns på plats under dina två första workshops.

Vem kontaktar skolan?

Vi kommer att sköta kontakten med gymnasieskolor och sedan para ihop dig och den du leder workshops tillsammans med, med en gymnasieklass. I första hand kommer kontakten att rikta sig till gymnasieskolor i Västra Götalandsregionen, region Stockholm, region Skåne och region Västerbotten. Det är alltså i dessa regioner som våra workshops främst kommer att genomföras. 

Om du själv bor i en annan region och har kontakt med en gymnasieskola på den orten går det också bra att genomföra workshopen där. Du behöver då först kontakta oss så att vi kan ta kontakt med gymnasieskolan eller bedöma om du själv kan ansvara för kontakten.

Var kan jag hålla workshop?

Vi kommer i första hand kommer hålla kontakten med gymnasieskolor i Västra Götalandsregionen, region Stockholm, region Skåne och region Västerbotten. Det är alltså i dessa regioner som våra workshops kommer genomföras. 

Om du själv bor i en annan region och har kontakt med en gymnasieskola på den orten går det också bra att genomföra workshopen där.

Finns det en färdig mall för workshop eller ska jag utforma dem själv efter utbildningen?

Ja! Det finns ett färdigt upplägg att utgå ifrån. Det viktigaste att tänka på då är att följa workshopens syfte som finns i upplägget. Vi har kontakt med dig innan workshopen för att förbereda dig.

Bli Medlem

När du blir medlem i Svenska Freds blir du en aktiv del i vårt arbete för hållbar fred i världen!

Läs mer om oss & vad ett medlemsskap innebär