Combined Shape
decorative image

ALLT DU BEHÖVER VETA

Allt du behöver veta om Fredsakademins utbildning i fred och ledarskap VT23

Fredsakademins utbildning i fred och ledarskap konkretiserar dina teoretiska kunskaper från dina universitetsstudier och utvecklar dig som ledare. Efter utbildningen blir du fredscoach med möjlighet att hålla workshops i gymnasieklasser och bli certifierad workshopledare i hållbar fred och säkerhet.

OM UTBILDNINGEN

Under kurstillfällena kommer vi beröra både tematiska områden inom fred och säkerhet samt praktisk kunskap och praktiska moment som bland annat inkluderar verktyg för inkluderande samtals- och processledning och engagemang för fred. Under utbildningen får du vid två tillfällen träna på att leda samtal och övningar tillsammans med en till två andra deltagare. De tematiska områdena ger dig förståelse för Sveriges koppling till globala frågor och inkluderar bland annat en djupare förståelse för säkerhetspolitik, antimilitarism, värnplikten, svensk vapenexport och civilsamhällets förändringsarbete med fokus på bland annat politiskt påverkansarbete och ickevåld. Kurstillfällena ger också möjlighet att tillsammans reflektera och diskutera de frågor som berörs.

Fredsakademins utbildning i fred och ledarskap sträcker sig från slutet av januari 2023 till början på maj 2023. Utbildningen består av 7 digitala träffar samt 3 tillfällen som hålls fysiskt. Ett i början och två sammanhängande i slutet av terminen. På de fysiska tillfällena ses vi i Umeå, Stockholm, Göteborg eller Lund beroende på vilken ort du tillhör. Totalt består kursen av 10 obligatoriska träffar på ca 2-3 h utsträckt över en termin. 

För att bli certifierad workshopledare krävs det att du deltar på kursens samtliga tillfällen, övar på att leda samtal/workshop vid två tillfällen under kursen samt håller två workshops för gymnasieklasser efter avslutad utbildning. 

OM ANSÖKAN

Ansökan för vårterminens omgång av Fredsakademin är stängd.

Vi tar emot deltagare från hela Sverige. Det är dock bra tänka på att du kommer behöva ta dig till en fysisk plats i Umeå, Stockholm, Göteborg eller Lund för det första och två sista tillfällena. Du som håller workshops efter avslutad utbildning ska i första hand kunna genomföra workshops på gymnasieskolor i Västerbottens, Västra Götalands, Stockholms eller Skåne län.

Vi tar också emot ansökningar från dig som är över 25 år. Vid många ansökningar kommer vi i första hand prioritera dem som ingår i målgruppen 18-25 år.

De kriterier vi lägger störst vikt vid under antagningen är din motivation att delta i Fredsakademin, hålla workshops för gymnasieelever och ta vidare ditt engagemang i freds- och säkerhetsarbetet.

ANTAGNINGSKRAV

För att bli antagen behöver du ha ett intresse för freds- och säkerhetsfrågor och vilja leda workshops för gymnasieelever efter avslutad utbildning. Inga förkunskaper krävs. 

När du gått utbildningen blir du fredscoach och kan bli certifierad workshopledare på uppdrag av Svenska Freds. Du behöver därför känna dig bekväm med att representera Svenska Freds när du besöker gymnasieskolor. Utbildningen är helt kostnadsfri.

KURSTILLFÄLLEN

Kurstillfällena är indelade i två övergripande teman, där det ena fokuserar på tematisk kunskap inom fred och säkerhet samt verktyg för att bemöta argument och forma sin egen ståndpunkt i svåra frågor medan det andra fokuserar på praktiska verktyg för att leda. 

Fredsakademin har totalt 3 fysiska kurstillfällen och 7 digitala via Zoom. De fysiska kurstillfällena genomförs på de respektive orterna i en mindre grupp om 10-20 personer. De digitala kurstillfällena görs i en större grupp tillsammans med de andra orterna. Du blir antagen till den grupp som har sina fysiska kurstillfällen på den ort som ligger närmast dig. Vid behov av resa för att ta dig till den ort där avslutningsträffen hålls kan du få reseersättning.

Obs. Tiderna är preliminära. Vi startar alltid samma tid och avslutar senast den utsatta tiden.

Stockholmsgruppen

Tisdag 24 januari, kl 16.15-19.30. - Introduktion, hållbar fred och mänsklig säkerhet. Fysiskt kurstillfälle i Stockholm.

Onsdag 8 februari, kl 16.15-18.30. - Militarism och militära organisationer. Digitalt via Zoom.

Onsdag 22 februari, kl 16.15-18.30. - Militär upprustning och säkerhetspolitik. Digitalt via Zoom.

Onsdag 8 mars, kl 16.15-18.30. - Inkluderande samtals- och processledning. Digitalt via Zoom.

Tisdag 14 mars, kl 16.15-19.30. - Träning 1 och verktyg för att leda. Fysiskt kurstillfälle i Stockholm.

Onsdag 29 mars, kl 16.15-18.30. - Nedrustning: vapenexport och autonoma vapen. Digitalt via Zoom.

Onsdag 12 april, kl 16.15-18.30. - Metoder för påverkansarbete och ickevåld. Digitalt via Zoom.

Onsdag 26 april, kl 16.15-18.30. - Globala strukturer och internationella ramverk. Digital via Zoom.

Tisdag 2 maj, kl 16.15-19.30. - Träning 2 och verktyg för att leda. Fysiskt kurstillfälle i Stockholm.

Tisdag 16 maj, kl 16.15-18.30. - Engagemang för fred och gemensamt avslut. Digitalt via Zoom.

Umeågruppen

Tisdag 31 januari, kl 16.15-19.30. - Introduktion, hållbar fred och mänsklig säkerhet. Fysiskt kurstillfälle i Umeå.

Onsdag 8 februari, kl 16.15-18.30. - Militarism och militära organisationer. Digitalt via Zoom.

Onsdag 22 februari, kl 16.15-18.30. - Militär upprustning och säkerhetspolitik. Digitalt via Zoom.

Onsdag 8 mars, kl 16.15-18.30. - Inkluderande samtals- och processledning. Digitalt via Zoom.

Onsdag 29 mars, kl 16.15-18.30. - Nedrustning: vapenexport och autonoma vapen. Digitalt via Zoom.

Onsdag 12 april, kl 16.15-18.30. - Metoder för påverkansarbete och ickevåld. Digitalt via Zoom.

Onsdag 26 april, kl 16.15-18.30. - Globala strukturer och internationella ramverk. Digital via Zoom.

Torsdag 4 maj, kl 16.15-19.30. - Träning 2 och verktyg för att leda. Fysiskt kurstillfälle i Umeå.

Tisdag 16 maj, kl 16.15-18.30. - Engagemang för fred och gemensamt avslut. Digitalt via Zoom.

Göteborgsgruppen

Onsdag 25 januari, kl 16.15-19.30. - Introduktion, hållbar fred och mänsklig säkerhet. Fysiskt kurstillfälle i Göteborg.

Onsdag 8 februari, kl 16.15-18.30. - Militarism och militära organisationer. Digitalt via Zoom.

Onsdag 22 februari, kl 16.15-18.30. - Militär upprustning och säkerhetspolitik. Digitalt via Zoom.

Onsdag 8 mars, kl 16.15-18.30. - Inkluderande samtals- och processledning. Digitalt via Zoom.

Tisdag 21 mars, kl 16.15-19.30. - Träning 1 och verktyg för att leda. Fysiskt kurstillfälle i Göteborg.

Onsdag 29 mars, kl 16.15-18.30. - Nedrustning: vapenexport och autonoma vapen. Digitalt via Zoom.

Onsdag 12 april, kl 16.15-18.30. - Metoder för påverkansarbete och ickevåld. Digitalt via Zoom.

Onsdag 26 april, kl 16.15-18.30. - Globala strukturer och internationella ramverk. Digital via Zoom.

Tisdag 9 maj, kl 16.15-19.30. - Träning 2 och verktyg för att leda. Fysiskt kurstillfälle i Göteborg.

Tisdag 16 maj, kl 16.15-18.30. - Engagemang för fred och gemensamt avslut. Digitalt via Zoom.

Lundgruppen

Torsdag 26 januari, kl 16.15-19.30. - Introduktion, hållbar fred och mänsklig säkerhet. Fysiskt kurstillfälle i Lund.

Onsdag 8 februari, kl 16.15-18.30. - Militarism och militära organisationer. Digitalt via Zoom.

Onsdag 22 februari, kl 16.15-18.30. - Militär upprustning och säkerhetspolitik. Digitalt via Zoom.

Onsdag 8 mars, kl 16.15-18.30. - Inkluderande samtals- och processledning. Digitalt via Zoom.

Onsdag 22 mars, kl 16.15-19.30. - Träning 1 och verktyg för att leda. Fysiskt kurstillfälle i Lund.

Onsdag 29 mars, kl 16.15-18.30. - Nedrustning: vapenexport och autonoma vapen. Digitalt via Zoom.

Onsdag 12 april, kl 16.15-18.30. - Metoder för påverkansarbete och ickevåld. Digitalt via Zoom.

Onsdag 26 april, kl 16.15-18.30. - Globala strukturer och internationella ramverk. Digital via Zoom.

Onsdag 10 maj, kl 16.15-19.30. - Träning 2 och verktyg för att leda. Fysiskt kurstillfälle i Lund.

Tisdag 16 maj, kl 16.15-18.30. - Engagemang för fred och gemensamt avslut. Digitalt via Zoom.

Bli Medlem

När du blir medlem i Svenska Freds blir du en aktiv del i vårt arbete för hållbar fred i världen!

Läs mer om oss & vad ett medlemsskap innebär