Combined Shape

PAX nr 1 2023

På gång i Fredsakademin

Ett nytt år är här, och likaså en ny omgång av Fredsakademins freds- och ledarskapsutbildning. Vi har redan besökt flera gymnasieskolor, från Umeå till Värnamo, och hållit workshopar med närmare 400 gymnasieelever under januari och februari. Att Fredsakademin breddar perspektiven på fred och säkerhet är i den fortsatt militariserade debatten viktigare än på länge. 


I januari landade brevet med mönstringsunderlaget hos de som fyller 18 år 2023. Det innebär att över 100 000 unga behövt ta ställning till en utbildning som inkluderar att tränas i att vara redo att använda dödligt våld. I takt med att antalet som kallas till värnplikt ökar, och med de frågetecken som finns kring hur ett potentiellt Natomedlemskap kan påverka värnpliktiga, har vi märkt att unga känner ökad oro gällande värnplikten. Fredsakademin reder ut vad som gäller, ger stöd till personer som inte vill bära vapen eller känner oro inför mönstring och värnplikt. Vi fortsätter vara rösten som står upp för alla människors rätt att inte behöva bära vapen.

FREDSGRUPPER FÖR FREDSCOACHER

På flera av Fredsakademins utbildningsorter startas det nu fredsgrupper för Fredsakademins alumni, där fredscoacher tillsammans kan fortsätta sitt engagemang. Möt kontaktpersonerna till de nya fredsgrupperna!

Bild på Uppsala

Elsa, Linnéa

Uppsala

"Det senaste året har minst sagt satt fredsfrågan på kartan. Därför vill vi lära oss mer om fred, frihet och mänskliga rättigheter samtidigt som vi lär oss om hur vi kan påverka och bidra till mer nyanserade perspektiv. Vi kommer träffas en gång i månaden och ha studiecirklar, föreläsningar och diskutera stora frågor över fika."

Bild på Göteborg

Jonatan

Göteborg

“Vi i Göteborg har en stor betydelse i arbetet för fred: genom lokalt påverkansarbete kan vi driva frågan och stärka arbetet nationellt. För detta är ungas perspektiv alltid viktiga, för att inte säga själva bränslet till förändring. Unga är framtiden och arbetet vi driver är för en bättre framtid. Därför behövs självklart en fredsgrupp för fredscoacher i Göteborg!”

Bild på lUND

kARIN

lUND

“Förändring måste börja någonstans, någonstans i det lilla. Därför är det viktigt att vi engagerar oss lokalt – det är där det börjar! Vi startar fredsgruppen i Lund för att vi fredscoacher i Lund ska ha ett gemensamt forum för engagemang, i alla dess former. Tillsammans vill vi skriva debattartiklar, arbeta med kreativa aktionsmetoder och vara studenternas antimilitaristiska röst i Lund!”

Har du gått Fredsakademin och vill vara med i en fredsgrupp för fredscoacher? Mejla fredsakademin@svenskafreds.se

Bli Medlem

När du blir medlem i Svenska Freds blir du en aktiv del i vårt arbete för hållbar fred i världen!

Läs mer om oss & vad ett medlemsskap innebär